Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Óvodánk a veszprémi Egry lakótelep zöldövezetében, egy csendes, tiszta levegőjű zsákutcában található.
Gyönyörű, új épület, amelyben 11 csoportszoba, egy nagy tornaterem és saját főzőkonyha található. Az udvarunkon esztétikus játékok és homokozók várják a gyermekeket.
Gyermekcsoportjainkban szakmailag jól képzett, lelkes óvodapedagógusok dolgoznak. Munkájukat pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik A vegyes életkorú csoportokban lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra. Nevelőmunkánkat a családi nevelésre építjük. Elismerjük a család elsődlegességét. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést és a jó partnerkapcsolat kialakítását. A nevelés eszközének a játékot, – mint fő gyermeki tevékenységet – tekintjük.
Valljuk, hogy a játék a gyermeki ismeret és tapasztalatszerzés egyik legfontosabb színtere. Az egyéni fejlettség figyelembevételével változatos módszerekkel és a fejlődéshez szükséges feltételek biztosításával érjük el, hogy a gyermekek képességeiket kibontakoztathassák.  Fontosnak tartjuk a mozgáson alapuló készségfejlesztést. 2007-ben Megyei Minőség Díjat kaptunk.
Óvodánk nevelőtestülete készítette el a Pedagógiai programot, amely meghatározza az intézményünk közös cél- és feladatrendszerét. Az óvodapedagógusok személyisége, módszertani szabadsága és az általuk kínált programok sokszínűvé teszik a gyermekcsoportjainkban folyó nevelőmunkát.
Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a három német nemzetiségi csoport. Az idejáró gyermekeket a nemzetiségi óvodapedagógusok nemcsak a német nyelvvel ismertetik meg, hanem a nemzetiségi kultúrával és a hagyományokkal is.
Intézményünk „Örökös Zöld Óvoda” címmel rendelkezik, amely kötelez bennünket, hogy a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmódra, valamint az állatok szeretetére nevelés fokozottabban jelenjen meg óvodánkban. 2021-ben intézményünk elsőként nyerte el az országban az "Év Állatvédő Óvodája" címet, s első helyünket 2022-ben is megtartottuk. 
Rendszeres programjaink: játszóházak, kirándulások, mikulás és karácsonyi ünnepély, szülők- nevelők bálja, farsangi mulatságok, húsvét, gyermeknapi rendezvények, apák napja, évzáró játékos délutánok, színház, bábszínház, állatkert látogatás, kiállítások-múzeumok megtekintése, nyílt hét a jövendő óvodások és szüleik számára.
Nemzetiségi ünnepeink: Terményünnep, Márton-nap.
 Programjaink nyitottak a családok számára is. Az intézményünkben folyó szokásalakító és színvonalas nevelő–fejlesztő munka biztosítja, hogy óvodásaink az iskolai életre alkalmassá válnak. A logopédus, a gyógytornász és fejlesztő pedagógus segítő tevékenysége is hozzájárul nevelő munkánk eredményességéhez.
Óvodánkban rendszeresen fogadunk pedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens jelölteket  szakmai gyakorlatuk eltöltésére.
Óvodánk „Add a kezed” Alapítványa, (adószám:18916962-1-19) mint közhasznú szervezet rendszeres támogatásával segíti a magas színvonalú feltételek biztosítását.

Célunk olyan óvodai légkört teremteni:
ahol biztosított a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése,
ahol a gyermekek nyugodt, vidám, szeretetteljes légkörben nevelkedhetnek és annyi öröm éri őket, amiből a későbbi életszakaszaikban is meríthetnek,
ahová a szülők szívesen és biztonságtudattal hozzák gyermekeiket.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!        
A Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda
                                                                                                  dolgozói