Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
2021. április 12-16.

Külső világ tevékeny megismerése

Feladatok: 
- Virágokkal kapcsolatos ismeretek bővítése

Gondolkodás fejlesztése
- Fogalomismeret bővítése
- Közvetlen tapasztalatszerzése a természetben
- Összefüggések felfedezése, tudatosítása a természet változásáról
- Vizuális memória és koncentráció fejlesztése
Rovarok, bogarak
A természet csodái - beporzás
Az erdő növény és állatvilága Rovarok
- A  méhecskék csodálatos világa
- Találós kérdések tavasz témakörben
Memória játék rovarokkal
- A méhek életének megismerése, jellemzőik, hasznosságuk- méz
 Hogyan Készül a Méz?

Feladatok:
- Ébredő természet megfigyelése séták, szabadban való játék során (katicabogár, méh, hangya, pók, lepke)
- Témákhoz kapcsolódó linkek segítségével ismereteik bővüljenek a rovarok világáról.
- Tapasztalatok gyűjtése, a méh munkájáról, miként készül a méz.
- Szándékos figyelmük, megfigyelő képességük, koncentráció képességük, verbális memóriájuk, kudarctűrő képességük fejlesztése
- Egyéni tapasztalatszerzés, megfigyelés
- A természetben bekövetkezett változások megfigyelése, rögzítése
- Előzetes ismeretek felelevenítése, ok-okozati összefüggések felismerése
 
- Közlekedési eszközök
- Vízi és légi közlekedési eszközök
Közlekedésről ovisoknak
Kreatív ötletek a közlekedés témakörében
Ovis ötletek közlekedés témakörhöz


Feladat: 
- Közlekedési eszközök felismertetése és párosítása képekről
-  Vízi és légi közlekedési
eszközök csoportosítása
- Közlekedési eszközökről (szárazföldi, vízi, légi) ismereteik bővítése, új ismeretek nyújtása
 
Matematikai tapasztalatszerzés:
- Síkidomok
- Számlálás
Virágos párosító ügyességi játék
Kukacos-számolós dobókockás játék kupakok újrahasznosításával
Tompeti és Barátai - Számolj velünk!
Méhecske puzzle
- Méhecske puzzle 16-os
- Sorbarendezés, számosság megállapítása
- A szimmetria élményének felfedezése
A szimmetria élményének felfedezése
Zöldséges játékok


Feladatok:
- Mennyiség megfigyelőképesség fejlesztése
- Szám-mennyiség azonosítása
- Tudásbővítés, síkidomok
- A számfogalom kialakításának elősegítése, mechanikus számlálás gyakorlása.
- Rész-egész észlelés képességének fejlesztése
- Kisebb-nagyobb, több-kevesebb

 

Verselés, mesélés

Anyanyelvi fejlesztés:
- Szólánc „Adj hozzá egy virágnevet!” Az első gyermek mond egy virágnevet, a következő
megismétli és hozzátesz még egyet. Az óvodában állatnevekkel játszottuk eddig: „Elmentem
az erdőbe és láttam egy…”
- Barkochba rovarokkal, tavaszi virágokkal

- Találós kérdések
Nyelvgyak 10 jatek pruszkolo lovacska berrego motor
Nyelvgyak 6 jatek liftezes
Feladatok:
- Beszédértés, beszédészlelés fejlesztése
- Verbális memória fejlesztése
- Kommunikációs készség és memória fejlesztés
- Szókincsbővítés
- A vers zeneiségének érzékelése ismétlések alkalmával
- A mondókához tartozó kézmozdulatokkal a növények fejlődésének tudatosítása
-  Növények védelmére, szeretetére nevelés
- Szeriális emlékezet fejlesztése
- Figyelem fejlesztés
- Mesék versek segítségével ismeretek nyújtása
- Önálló versmondásra ösztönzés
- Nyelvi kifejezőképesség fejlesztése
- Figyelem, emlékezet, képzelőerő, kifejezőkészség, szövegértés, artikuláció, verbális memória fejlesztése
- Artikuláció, beszédmozgás fejleszése
- Új vers tanulása
- Auditív emlékezet fejlesztés
- Képzelet fejlesztése
- Gondolkodás fejlesztése

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

 Zenehallgatás:
- Kellene szép kert
Tavaszi Szél Xilofon Dallam 
Szevasz Tavasz
Által mennék én a Tiszán - magyar népdal
Gryllus Vilmos - Kiss Anna: Hajó
Gryllus Vilmos: Maszkabál – Katicabogár
Méhecske dal
Molnár Orsi: Kincs, ami nincs (kalózdal)
- 100 folk celsius: Előttem van észak, hátam mögött dél
Gryllus Vilmos: Bicikli
-  Halász J.:  Napsugár
Színes dal - Gyümölcsök és zöldségek gyerekdal

- Visszhang játék

Mondóka:
- Kicsi mag a föld alatt
- Tuli, tuli, tulipán
Mondókák 1.
Egy szem borsót ültettem…
Ecem pecem pompodáré…

- Amikor a lámpa piros
az úttestre lépni tilos.
Amikor a lámpa sárga,
maradj csak a járdán állva.
De amikor zöld a jel,
szabad az út, indulj el.

Mozgásos mondóka:
Biciklire szálltam/karokkal tekerő mozdulatokat végzünk/
Megfájdult a hátam./ a hát megérintése/
Repülőre ültem/karok oldalsó középtartása/
Nagyon elszédültem/jobbra-balra hajolgatás/
Csónakkal mentem/ evezés imitálása/
Sajnos vízbe estem/ a kezek rázása, mintha a vizet le akarnánk rázni/
Máskor, ha sietek, inkább gyalog megyek./ egy helyben járás/
 
Feladatok:
- Zenei élmény nyújtása
- Otthoni éneklésre ösztönzés
- Zene szeretetére nevelés
- Hallásfejlesztés
- Rövid kiszámoló begyakorlása, alkalmazása fogócskánál
- Zenehallgató attitűd elmélyítése
- Tiszta éneklés elősegítése a felismert dal együtténeklése közben
-  Zenehallgatás kultúrájának alakítása
- Éneklési kedvük fokozása a csatolt linkek segítségével
- Ritmuskészség, tempóérzék, halk-hangos érzékeltetése, gyakorlása, észlelési képességek fejlesztése
- Akusztikus figyelem, zenei emlékezet fejlesztése
- Egyenletesség érzékeltetése, kiszámolás
- Hangsúlykiemelés
- Mondókaritmus érzékeltetése

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Feladatok:
- Otthoni festésre ösztönzés
- Technika gyakorlása
- Kézügyesség fejlesztése
-  Kompozíciós képesség fejlesztése
- Tárgyalkotás örömének megélése a mese dramatizálásával összefüggésben
- Hajtogatásnál pontosságra törekvés
- Sikerélmény biztosítása képességnek megfelelő tevékenységgel
- Eszközök használatának gyakoroltatása
- Hajtogatási műveletek gyakoroltatása
- Szem-kéz koordináció fejlesztése.
- Finommotoros képességek fejlesztése.
- Koncentráció, feladattartás fokozása fejlesztése         
- Ragasztás, vágás helyes technikájának gyakorlása.
- A létrehozás alkotás örömének éreztetése.
- Kreativitásuk, kézügyességük kibontakoztatása az önálló munkavégzés során. 
- Színek megnevezése           

Mozgás

- Izgő- mozgó torna
- Mozgás
Játékos feladatok lufival
Izgő-mozgó torna labdával
- Gimnasztikai gyakorlatok plüssel, egyensúlyozó járás vonalon, mélyugrás az ágyról
Katus Attila - Gyerektorna, gyerek aerobik pár percben
Napi torna Otthon Óvodásoknak a Kedvenc Plüssel
Játékos közlekedés mozgással
Mozgásos játékok kis helyen
Játékos mozgásfejlesztés
- Mozgásfejlesztő játékok
Játék a párnákkal:  Két párnát fognak a résztvevők,ezek lesznek a gyeptéglák.Az egyik párnán állunk,a másikat letesszük magunk elé,majd rálépünk, a mögöttünk levőt újra magunk elé tesszük majd erre lépünk át és így tovább.Játszhatjuk versenyként,anyával,apával,tesóval.
-A párnát/gyeptéglát/a fejünkre tesszük,Így egyensúlyozva haladunk az előre megbeszélt útvonalon.A párnának nem szabad leesnie!
-Tavaszi szimbólumokat használunk a következő játékban:rügyező fa,tulipán,fecske.
 Játékmester/anya,apa,tesó,gyermek/irányítja a mozgást.
Rügyező fa:magastartás,lábujjhegyre állunk.
Tulipán:leguggolunk
Fecske:karjainkkal repkedő mozdulatokat teszünk,futkározunk közben.

 
Feladatok:
- Mozgásra ösztönzés
- Mozgáskoordináció fejlesztése
- Téri tájékozódás fejlesztése
- Szervezet edzése a szabad levegőn
- Mozgáskedv fenntartása vidám feladatokkal
- Különböző életkornak megfelelő mozgástevékenység biztosítása
- Test általános, harmonikus, ritmikus mozgás fejlesztése zenére
- Lehetőség szerint minél több mozgásos tevékenység végzése a szabadban
-  Otthoni körülmények között is kiemelt feladat a motoros képességek fejlesztése.
 

Deutsche Spracherziehung

-Reim:
Fingerspiel: Die Biene
Fingerspiel "Die Biene kommt aus ihrem Haus"
- Lichterkinder - Guck mal diese Biene da
Die bunte Frühlingsblumen

Eine bunte Blumenwiese:
Auf einer Wiese blühen schön,

bunte Blumen – könnt ihr sie sehn?
In allen Farben sind sie da,
lasst uns mal nachschaun, wie wunderbar.
Gelbe Tulpen, roter Mohn,
lila Veilchen – seht ihr sie schon?
Da drüben die gelben Narzissen sind,
die ich bei den violetten Primeln find.
So viele Blumen, es ist eine Pracht,
wie bunt die Natur unser Leben macht.
Mal rot, mal orange, gelb, lila und violett,
alle Farben sind wirklich nett.
-Lied:
Ich lieb den Frühling…
Wir schließen das Tor
- Wir schliessen das Tor

Feladat:
-
 Die Kinder lernen Lieder und Reime in diesem Thema kennen.
- Die Farben benennen. Wortschatzerweiterung.
- Bewegungen fördern

- Virágnevek megismerése
- Megfelelő színek kapcsolása a virágokhoz
- A dal hallgatása közben mozgás-improvizációra buzdítás