Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

2021. április 6-9.

Külső világ tevékeny megismerése

Időjárás
- Kertészkedős mese magyarul, virágok,zöldségek
8-tavaszi-zoldsegek-gyumolcsok-szuloknek-1-pdf
Hogyan Születik a Pillangó?
-Mezei tücsök
- A lepke és a katicabogár
Csigák
Hasznos rovarok és kártevők a természetben
- Miért fontosak a rovarok?
A szorgalmas méhek.


Feladatok:
-  Az észlelés és érzékelés, valamint a figyelem fejlesztése
- Képek nézegetése rovarokról, bogarakról: Mi ő? Bogarak felismerése, megnevezése
- Mi a haszna? (bogár, rovar, puhatestű, kétéltűek: Pl. katicabogár – a gyerekek kedvence, csiga, lepke, béka, sáska, krumplibogár, méh stb.)


- A tavasz első virágai – Mese a természetről gyerekeknek
- Tavaszi virágok
Tavasz
Kertészkedés gyerekekkel
Kerti munka móka – együtt könnyebb
Tavaszi találós kérdések

- Piacos mese

Feladatok:
- Tavaszi virágokról, kerti munkákról ismereteik bővítése, új ismeretek nyújtása.
- A tavaszi virágok megismerése, megnevezése, a virágokról való ismereteik, tudásuk bővítése, rendszerezése.
- Természethez fűződő pozitív viszony erősítése. Természetvédelemre, környezettudatosságra nevelés. 
- Ok- okozati összefüggések megfigyelése.
- Korai zöldségek, gyümölcsök felismerése szerzett tapasztalataik, ismereteik alapján.
- Meglévő ismereteik bővítése, megfigyelés, figyelem, gondolkodás fejlesztése, analízis-szintézis, összehasonlítás, ok-okozati összefüggések felismerése, következtetések levonása, verbális kifejezése.
- Egészséges életmódra nevelés zöldség, gyümölcs-fogyasztás fontossága.

Közlekedés I. ( szárazföldi és gyalogos közlekedés)
- Én és a kerékpárom


Feladat: 
- Közlekedési eszközök felismertetése képekről
- Ismerkedés a közlekedési lámpákkal, táblákkal, közlekedési szabályok tudatosítása

 

Matematikai tapasztalatszerzés:
Halmazok képzése zöldségekkel, gyümölcsökkel különböző szempontok szerint:
gurul- nem gurul : kicsi- nagy : vastag- vékony: színek szerinti válogatás
Számlálás 3-ig
- Számlás 5-ig
- Katicák pöttyeinek számlálása
Ugyanannyi szám és kép egyeztetése
- Virágok pontösszekötő- Nárcisz
- Hóvirág
- Virág árnyképek
Különbségkereső
Tavaszi zöldség- puzzle nagy csoportosoknak
Tavaszi gyümölcs -puzzle középsősöknek
- Tavaszi gyümölcs -puzzle kicsiknek
Rajzolj annyi pöttyöt alá, ahány virágból áll
Csoportosítás
- Számlálás
- Számlálás
Rajzolj annyi pöttyöt a virágcserép fölé, ahány virágot látsz!
Számlálás, mennyiségek azonosítása
Sor fogalma, sorszámnév gyakorlása, szín azonosítása


Feladatok:
- Szín, forma felismerés, szín és minta azonosítás, megfigyelőképesség fejlesztése
- Válogatások, sorba rendezések, 
- Számlálás gyakorlása, sorba rendezések
- Rész-egész viszony, figyelem fejlesztése
- Analízis-szintézis, összehasonlítás, általános logikai műveletek gyakorlása az online játékok segítségével

Verselés, mesélés

Feladatok:
-  Az emlékezet, valamint a beszédészlelés és beszédértés fejlesztése

- Szókincsgyarapítás
- Verbális emlékezet fejlesztése
- Figyelem, emlékezet, képzelőerő, kifejezőkészség, szövegértés, artikuláció, 
- Összefüggő tiszta beszéd,
- Egyenletes lüktetés gyakorlása
- Fejlődjön képzeletük a mesék és a versek világa által
- Gazdagodjanak ismereteik a vers és a mese történetének feldolgozása által
- Belső képi világ fejlesztése
 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

 Feladatok:
-  A tiszta éneklés és az emlékezet fejlesztése
- Halk- hangos éneklés gyakorlása ismert dalokkal
- Tiszta éneklés gyakorlása
- Ritmusérzék, akusztikus figyelem, zenei emlékezet fejlesztése
- Zenei élményhez juttatás, zenei ízlés formálása
- Kísérjék a dalt utánzással
- Zenei emlékezet, zenei képzelet, alkotókedv fejlesztése       
- Hallásfejlesztés 
 - Közlekedési eszközök hangjainak felismertetése  
- Egyenletesség érzékeltetése
- Hangsúlykiemelés
- Mondókaritmus érzékeltetése             

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Feladatok:
- Szem-kéz koordináció és a színfelismerés fejlesztése
- Önálló eszközhasználat gyakorlása
- Tiszta, precíz munkára nevelés
- Kreativitás kibontakoztatása
- Finommotorika, figyelem, szemfixáció, türelem, formaérzék, esztétikai érzék fejlesztése,
- Tér irányok gyakorlása hajtogatások során
- Finomodjon ujjaik mozgása, fejlődjön vizuális memóriájuk
- Éljék át a térbeli alkotás örömét
 

Mozgás

Feladatok:
- A nagymozgások és a mozgáskoordináció fejlesztése
- Téri tájékozódás, irányok,  szem-kéz-láb koordináció, egyensúlyérzék, koncentráció, ügyesség fejlesztése
- Mozgásigény kielégítése
- Testséma fejlesztése 
 

Deutsche Spracherziehung

Aufgaben:
- Die Kinder lernen Lieder und Reime in diesem Thema kennen.
- Die 3 Kӓfer benennen.( Marienkӓfer, Schmetterlinge, Schnecke)  Wortschatzerweiterung.
- Die Kinder lernen Lieder und Gedichte in diesem Thema kennen
- Wortschatz erweitern- die Tulpe, die Narzisse, der Hyazinth…