Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bambi csoport

 "Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
egy ködbe olvadt álom és való,
ha hullt a hó az égből, porcukor volt,
s a porcukor az abroszon a hó."
Kosztolányi Dezső


Kedves Szülők!
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, valamint óvodánk Pedagógiai Programjának alapgondolatait figyelembe véve csoportunk életrendjét az évszakok adta játék – élmény- és tevékenység lehetőségek kihasználása jellemzi.
 A játék a gyermek életkori, elemi pszichikus szükséglete, örömforrás, amely semmilyen más tevékenységgel nem helyettesíthető. Célunk a játék során a gyermeki személyiség fejlesztése, a mozgás, a gondolkodás, a beszéd, a társas kapcsolatok fejlődésének elősegítése, a biztonságot adó, derűs légkör megteremtése.
Kisgyermekkorban a tanulás és a játék nem különíthető el egymástól. Élménydús, komplex tevékenységek biztosításával alakítjuk a gyermek mindennapjait, előnyben részesítjük a megtapasztaláson alapuló módszereket. (séták, kirándulások, látogatások, kísérletek stb.)
Az anyanyelv ősi forrása a mese, a vers. Értékeket, hagyományokat közvetít a gyermekeknek a maga sajátos szóhasználatával, stílusával a népi- klasszikus- és kortárs írói eszközök gazdagságával. Célunk, a gyermekek érzelmi, anyanyelvi, értelmi, és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiség jegyek megalapozása a varázslattal, a csodákkal teli meseélmények segítésével és a versek zeneiségével, rímek csengésével. Mindig mesélünk, amikor igény, kedv, idő és hely van számára, hiszen - „a mese a felnőtt szívből jövő ajándéka”.
Az ének, a zene minden tevékenységünkben jelen van, a gyermek ezáltal is megtanulhatja önmagának és érzelmeinek kifejezését.
Az egészségfejlesztő testmozgásra lehetőséget biztosítunk az óvodai élet minden napján, változatos tevékenységekkel és eszközökkel a csoportszobában, tornaszobában és az udvaron egyaránt. Az időjárás függvényében igyekszünk minél több időt a szabad levegőn tölteni.
A gyermeki személyiség fejlesztésének fontos eszköze a rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka, mint az ábrázolás különböző fajtái, ezért jelen van a mindennapokban. Ezáltal fejlődik vizuális észlelésük, emlékezetük, képzeletük, vizuális gondolkodásuk, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük.
 „Őseink életének jeles napjai az évszakok változásához, a naptári év gazdasági tevékenységeihez, az ember életútjának eseményeihez, az egyházi ünnepekhez kötődtek. Felelevenítésük népi kultúránk, hagyományaink, népszokásaink továbbélését jelenti. Ez nem más, mint a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése” Kodály Zoltán
Óvodai életünket, hagyományainkat, ünnepeinket az évszakok által kínált lehetőségek köré építjük, szervezzük. Nagy hangsúlyt kapnak az aktuális természeti ünnepek, jeles napok, ünnepkörök.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítására, a környezettudatos magatartás megalapozására és megóvására Zöld óvodaként fokozott figyelmet fordítunk. Fontos, hogy a környezettudatos szemléletmód a gyermek természetes részévé váljon, ennek érdekében különböző tevékenységeket építünk be óvodai nevelésünk mindennapjaiba.(pl. a jeles zöld napok megtartása, szelektív hulladékgyűjtés, madáretetés, növények ültetése stb.)
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik, mint a szivárvány, sokszínűek, mégis egyediek;
akik gyermekként, és majdan felnőttként is vidámak, boldogok, és bátran kipróbálják a bennük szunnyadó ezernyi lehetőséget; kezdeményezőek, és kreatívak; az olthatatlan kíváncsiságuk vezeti megismerésüket, kitartásuk segíti sikereiket; nyitottak, a környezetükre érzékeny gyerekek, akik tudnak szeretetet adni és kapni.

 

Óvónők és dajka

Hódossyné Szél Blanka

óvodapedagógus

Lennertné Karfner Bernadett

óvodapedagógus

Tóth Judit

dadus