Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bambi csoport

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, valamint óvodánk Pedagógiai Programjának alapgondolatait figyelembe véve  a csoport életrendjét az évszakok adta játék – élmény- és tevékenység lehetőségek kihasználása jellemzi.
 A játék a gyermek életkori, elemi pszichikus szükséglete, örömforrás, amely semmilyen más tevékenységgel nem helyettesíthető. Kisgyermekkorban a tanulás és a játék nem különíthető el egymástól. Az anyanyelv ősi forrása a mese, a vers. Értékeket, hagyományokat közvetít a gyermekeknek a maga sajátos szóhasználatával, stílusával a népi- klasszikus- és kortárs írói eszközök gazdagságával.  Az énekeken keresztül a gyermek megtanulhatja önmagának és érzelmeinek kifejezését. Az egészségfejlesztő testmozgásra is lehetőséget biztosítunk, változatos tevékenységekkel és eszközökkel  tornaszobában és az udvaron egyaránt. Az időjárás függvényében igyekszünk minél több időt a szabad levegőn tölteni.
A gyermeki személyiség fejlesztésének fontos eszköze a rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka, mint az ábrázolás különböző fajtái.  Ezáltal fejlődik vizuális észlelésük, emlékezetük, képzeletük, vizuális gondolkodásuk, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük.
Óvodai életünket, hagyományainkat, ünnepeinket az évszakok által kínált lehetőségek köré építjük, szervezzük. 
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítására, a környezettudatos magatartás megalapozására és megóvására Zöld óvodaként fokozott figyelmet fordítunk. Fontos, hogy a környezettudatos szemléletmód a gyermek természetes részévé váljon, ennek érdekében különböző tevékenységeket építünk be óvodai nevelésünk mindennapjaiba.


 

Óvónők és dajka

Kránicz Szilvia

óvodapedagógus

Csomai Rita

óvodapedagógus

Tóth Judit

dajka