Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

 Óvodai beiratás időpontja

1. Az óvodai beíratás időpontja:

2024. április 23-án és 24-én (kedd, szerda) 8:00-17:00 óra

2. A beíratás helye:

Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Egry J. u. 55.

Nárcisz Tagóvoda 8200 Veszprém, Csikász I. u. 13.

3. Az óvodák felvételi körzete: Veszprém Megyei Jogú Város honlapján és Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Irodáján megtekinthető.

4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) bekezdése alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

5. A német nemzetiségi nevelést biztosító óvoda: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda
Ellátási területe: Veszprém város közigazgatási területe.

6. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
- a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.