Beiratkozás

Az óvodába a gyermek - a törvényben foglalt  kivételével - harmadik életévének betöltése után vehető fel.
Jogszabály értelmében a gyermek életkora miatt kötelező óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. [20/2012. EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdés]

A beiratkozás személyi dokumentumai:
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.