Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

BOLDOG ÓVODA

Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda  Pinokkió csoportja elnyerte a a Boldogságóra program – Hónap csoportja címet  a 2022/2023-as nevelési évben. Gratulálunk Nekik!

2020-2021 nevelési évben a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda egy csoportja (Pinokkió) pályázott a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” által meghirdetett „Boldog Óvoda” cím megtartására.
Sikeres pályázatot követően a 2021-2022 nevelési évben is büszkén viselhetjük a
 "Boldog Óvoda" címet!
Célunk:
- a Boldogságóra Program fenntartása
- a pályázati feltételek teljesítése
- újabb pályázat benyújtása a „Boldog Óvoda” cím megtartására.
A Boldogságóra program 10 egymásra épülő témáját az idei nevelési évben is havi lebontásban valósítjuk meg.
A 10 egymásra épülő téma:
1. A hála gyakorlása, mely gátolja a negatív érzéseket és az élet pozitív élményeire helyezi a hangsúlyt.
2. Optimizmus gyakorlása, mely segít legyőzni az akadályokat.
3. Társas kapcsolatok ápolása, mely rávilágít arra, hogy a gyermekek a társas kapcsolatok szereplői.
4. Boldogító jócselekedetek, ahol arra fókuszálunk, hogy a jó tettek, jó hatással van ránk.
5. Célok kitűzése és elérése, mely segít a reális célok kitűzésében, megvalósításában.
6. Megküzdési stratégiák, ahol problémákkal nézünk szembe, de megküzdhetünk velük.
7. Apró örömök élvezete, mely a hétköznapokban rejlő örömforrásokra hívja fel a figyelmet.
8. A megbocsátás gyakorlása, mellyel elsősorban önmagunkon segítünk.
9. Testmozgás, az egészséges életmód melletti elkötelezettségre összpontosít.    
10. Fenntartható boldogság, mely a boldogságfokozó technikák ismétlését, gyakorlását támogatja.
BOLDOG ÓVODA PROGRAM

„A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály számára.”
2019-2020 nevelési évben a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda egy csoportjával megpályáztuk a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” által meghirdetett „Boldog Óvoda” címet. Sikeres pályázatot követően egy nevelési évre „Boldog Óvoda” lettünk.
A program célja:
Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élményben gazdag feladatai, játékai, gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet, alakuljon a gyermekek pozitív orientációja.
                         
Feladatunk:
A 3-6 éves gyermekekben a boldogságra való képesség erősítése, kibontakoztatása. Pozitív énkép kialakítása, a feladatok, játékok segítségével a szeretet, magabiztosság, egymásra való odafigyelés, önmagunk és társaik tiszteletének erősítése. Boldogságórák alkalmával mintát-példát adunk a gyermekek számára, hogy bátrabban tudják problémáikat kezelni, egyes helyzetekben hatékonyabban tudjanak dönteni, testi-lelki egészségük megóvása mellett.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
Az egyes témakörök sorrendben:
1. Boldogságfokozó hála
2. Optimizmus gyakorlása
3. Kapcsolatok ápolása
4. Boldogító jócselekedetek
 5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. Megbocsátás
9. Testmozgás
10.Fenntartható boldogság.
Óvodánkban a 2020-2021 nevelési évben egy csoport vesz részt a programban.  Havonta legalább egy alkalommal boldogságórát tart, de a gyermekek érdeklődését, a témához kapcsolható feladatok sokszínűségét figyelembe véve tetszőlegesen tervez tevékenységeket. A foglakozásokon helyet kap a feszültségoldás, relaxáció, meditáció, saját tapasztalatok, élmények felidézése, a közös gondolkodás.
A boldogságórák előnyei:
- fejleszti a gyermekek problémamegoldó képességét
- szélesíti a gyermekek látókörét, gondolkodásmódját
 - testi, szellemi, és társas erőforrásokra épít
- ellensúlyozza a negatív érzelmeket
- óvja a gyermekek mentális egészségét
- csökkenti az agressziót
- javítja a gyermekek tanulási eredményeit
A boldogságórák közösségfejlesztő hatása:
- erősíti a baráti és társas kötelékeket
 - pozitív hatással van a gyermek-szülő kapcsolatra
 - pozitívan hat a gyermek –pedagógus kapcsolatra