BOLDOG ÓVODA

BOLDOG ÓVODA PROGRAM

„A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály számára.”
2019-2020 nevelési évben a Veszprémi Egry Úti Köreti Óvoda egy csoportjával megpályáztuk a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” által meghirdetett „Boldog Óvoda” címet. Sikeres pályázatot követően egy nevelési évre „Boldog Óvoda” lettünk.
A program célja:
Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élményben gazdag feladatai, játékai, gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet, alakuljon a gyermekek pozitív orientációja.
                         
Feladatunk:
A 3-6 éves gyermekekben a boldogságra való képesség erősítése, kibontakoztatása. Pozitív énkép kialakítása, a feladatok, játékok segítségével a szeretet, magabiztosság, egymásra való odafigyelés, önmagunk és társaik tiszteletének erősítése. Boldogságórák alkalmával mintát-példát adunk a gyermekek számára, hogy bátrabban tudják problémáikat kezelni, egyes helyzetekben hatékonyabban tudjanak dönteni, testi-lelki egészségük megóvása mellett.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
Az egyes témakörök sorrendben:
1. Boldogságfokozó hála
2. Optimizmus gyakorlása
3. Kapcsolatok ápolása
4. Boldogító jócselekedetek
 5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. Megbocsátás
9. Testmozgás
10.Fenntartható boldogság.
Óvodánkban a 2020-2021 nevelési évben egy csoport vesz részt a programban. Havonta legalább egy alkalommal boldogságórát tart, de a gyermekek érdeklődését, a témához kapcsolható feladatok sokszínűségét figyelembe véve tetszőlegesen tervez tevékenységeket. A foglakozásokon helyet kap a feszültségoldás, relaxáció, meditáció, saját tapasztalatok, élmények felidézése, a közös gondolkodás.
A boldogságórák előnyei:
- fejleszti a gyermekek problémamegoldó képességét
- szélesíti a gyermekek látókörét, gondolkodásmódját
 - testi, szellemi, és társas erőforrásokra épít
- ellensúlyozza a negatív érzelmeket
- óvja a gyermekek mentális egészségét
- csökkenti az agressziót
- javítja a gyermekek tanulási eredményeit
A boldogságórák közösségfejlesztő hatása:
- erősíti a baráti és társas kötelékeket
 - pozitív hatással van a gyermek-szülő kapcsolatra
 - pozitívan hat a gyermek –pedagógus kapcsolatra