Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Kék elefánt

A kék elefánt csoport német nemzetiségi program szerint működik . Célunk hogy a gyermekek legyenek nyitottak , fogékonyak a német nyelvi kultúra befogadására , hagyományok ápolására .
Csoportunkban a barátságos , derűs , nyugodt légkör kialakítását tartjuk az egyik legfontosabb dolognak ,hiszen a derűs alaphangulat aktív tevékenységre serkent. Fontosnak tartjuk , hogy a gyermekek szeressenek óvodába járni .
A kék elefánt csoport neve első hallásra sokak számára furcsán cseng. A csoportszobát nevével együtt örököltük egy kedves nyugdíjba vonuló óvó nénitől, és úgy gondoltuk, hogy nem változtatjuk meg, ezzel is gyakran gondolunk Rá!

A német nyelvet a gyermekek játéktevékenységbe ágyazva, ill. a mindennapos óvodai élet során, a nevelés különböző területein keresztül ismerik meg. Az utánzásra, a játékra, a gyerekek szituációs élethelyzeteire, a gyakori ismétlésre építünk. A német nyelv folyamatos használatához, és a gyermekek biztonságérzete miatt kialakított napirendünk van. A gyermekeknek nagyon fontos a napirend, tudják mi után, mi következik, ismerik a csoportunkban kialakított szabályokat, és ez által biztonságban érzik magukat.
Mivel vegyes életkorú csoport vagyunk, a nagyok segítenek a kicsiknek, megtanulják az egymásra figyelést. A kisebbek, pedig sokat tanulnak a nagycsoprtosoktól, aktívabbal lesznek. Sok programot szervezünk a gyermekeknek, hogy legyen közös élményük, ahol megtanulják az összetartozást. A programok a tapasztalatszerzés miatt is fontosak, hisz az óvodáskorú gyermekek főleg érzékelés útján sajátítják el az alapvető ismereteket. Fontos, hogy átéljék, megfoghassák, egyénileg tapasztalják meg a környező világunk dolgait. Látogatásokat szervezünk az Állatkertbe, a Balatonhoz, a tűzoltókhoz...stb. Az év folyamán több kisebb kiránduláson, túrán veszünk részt. Rendszeresen ellátogatunk a bábszínházba, és más adódó kulturális programokra, koncertekre.

Kiemelt nevelési elvünk a fejlettség szerinti differenciált bánásmód. Azt valljuk, hogy minden gyermek más és más, egyéni sajátosságokkal rendelkezik.
Fontosnak tartjuk az egyéni fejlesztést, alkalmazkodunk a gyermekek ismereteihez, mindenkinek ott segítünk, ahol szüksége van rá. Mindig a jót erősítjük bennük, önbizalmukat növeljük, hogy mire elérik az iskoláskort, kialakuljon bennük a tudásvágy, a feladattudat. Kitartóak, kreatívak, érdeklődők legyenek.

Mind a magyar, mind a német nyelvben fontosnak tartjuk a népszokásokat, a hagyományok megünneplését, amelyeket a gyerekek nagyon szeretnek és élveznek. Ilyenek pld. : Erntendankfest, Márton nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Gizella-napok (ami városi rendezvény), Anyák napja......stb.

Sajátos német nemzetiségi ünnepeinket megelőző délután családi kézműves játszóházba várjuk az érdeklődő szülőket, testvéreket, hogy együtt készülhessünk az ünnepre. Ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a három nemzetiségi csoport megismerkedhessen egymással.( Erntendankfest, Márton-nap, Karácsony)                                              

Óvónők és dajka

Horváthné László Zsuzsa

német nemzetiségi óvodapedagógus

Patkósné Miklós Sára

óvodapedagógus

Véghné Tóth Zsuzsanna

dadus