Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Nefelejcs csoport

Mottónk: Mozgás - sport - gyermektánc, egészséges életmódra nevelés. Programunkban valljuk, hogy minden tevékenység a kisgyermekek számára a világ megismerésének forrása, egészséges fejlődésének alapja.
Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek fejlődő személyiség, képes legyen szeretetet adni, másokra figyelni, a társakért tenni. Korához képest érezze a család, az óvoda fontosságát.
A nevelőmunkánk során kiemelt feladatunk a környezettudatos nevelés és a jeles napok ápolása, ünneplése.
Valljuk, hogy az a gyermek, aki egy szakmailag jól felkészült, ráfigyelő óvodapedagógusok mellett él, sokat mozog, kérdez, figyel és játszik, az életkorához szükséges és a fejlődése szempontjából fontos képességét működteti.
Bizonyosak vagyunk afelől, hogy a kisgyermekkorhoz méltó, tartalmas elfoglaltságok, a „Magyar mozgáskotta”, játék- és meseélmények, gyermektáncok jó alapot adnak a következő érési fok, az iskoláskor építkezéséhez.
Valóságos eredményekre törekszünk a gyermekek érdekébe: az adott életkorhoz illő testi - lelki - szellemi harmónia megteremtésére.

Mozgáskotta Programcsomag 

Óvodánk két csoportjában a Nefelejcs és a Zsebibaba csoportban a Magyar Gábor által kidolgozott Mozgáskotta Módszer alapján dolgoznak az óvodapedagógusok. 
Programjukban vallják, hogy minden mozgásos tevékenység a kisgyermek számára a világ megismerésének forrása, egészséges fejlődésének alapja. Nevelő munkájukban kiemelkedően fontos szerepet tölt be a  mindennapos testmozgás, illetve mozgásfejlesztés.
A Mozgáskotta módszer lényege:
Az alkalmazott módszerek segítségével a gyermekek komplex mozgásfejlesztésben részesülnek, így sajátítják el a természetes mozgás során a tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket.
A módszerhez széleskörű eszköztár áll rendelkezésükre ( kottalapok, karszalagok, dobogók, babzsákok, szőnyeg, összekötő elemek, illetve a foglalkozások anyagát tartalmazó tematika)
Jól beilleszthető az óvodai testnevelés foglalkozások mozgásos anyagába.
Komplex fejlesztő program, mely magába foglalja: az emlékezet, ritmus, térérzékelés, figyelem, beszédfejlesztés, megfigyelés, képzelet, fogalmi gondolkodás előkészítése, matematikai nevelés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztést.
Játékos módon fejleszti a gyermekek testi és értelmi képességeit.
A széleskörű játékos fejlesztési formák megteremtik annak a lehetőségét, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, készségei-képességei a megfelelő módon fejlődjenek.

Óvónők és dajka

Felker Katalin

óvodapedagógus

Kalocsai Réka Zsuzsanna

óvodapedagógus

Mits Gáborné

dadus