Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Német nemzetiségi tagozat

SPACER

Német nemzetiségi tagozat

Rólunk
SPACER
Bemutatkozás
Veszprémben a Veszprémi Egry úti Körzeti Óvodában alakult ki az a feltételrendszer, mely biztosítja a német nemzetiségi nevelésben való részvételt már az óvodáskorban.
Az első csoport 1993-ban szerveződött szülői igények alapján. Jelenleg három német nemzetiségi csoport működik óvodánkban. A német nyelvi nevelést végző óvónők német nemzetiségi diplomával rendelkeznek. Programunkat elsősorban azoknak a szülőknek ajánljuk, akik maguk is német nemzetiségi családból származnak, akik szeretnék őseik nyelvét, szokásait, kultúrkincsét továbbadni gyermekeiknek, de jó szívvel ajánljuk azoknak a családoknak is, amelyek szeretnék, hogy gyermekekük  játékosan, tevékenység közben a mindennapi óvodai élet során már kisgyermekkorban ismerkedjen a német nyelvvel.
Célunk, hogy a nemzetiségi csoportokba járó gyerekek legyenek nyitottak, fogékonyak a német nyelv és kultúra befogadására, a hagyományok ápolására. Ismerjenek az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó mondókákat, dalokat, verseket, körjátékokat, meséket.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a német nemzetiségi ünnepeknek: Terményünnep (Erntedankfest), Márton nap (Martinstag), Advent. A három német nemzetiségi csoport együtt ünnepli ezeket az alkalmakat, hogy ezáltal is erősítsük a gyermekekben az összetartozás érzését. Minden ünnep alkalmával kézműves családi játszóházba várjuk a gyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel, tesvéreikkel.Terményünnepünk tulajdonképpen az őszi betakarítás végét jelenti, ahol hálát adunk a természetnek a növényekért, zöldségekért, gyümölcsökért. A családi játszóházban a szülőkkel közösen készített terménybábokat kiállítjuk a tornaterembe, melyek mind őszi terményekből készültek. Sütünk, főzünk, minden finomság zöldségből és gyümölcsből készül. Megvendégeljük az óvoda többi csoportjába járó gyermekeket és az óvó néniket, és a volt nagycsoportosainkat is. Ünnepi játékos műsorral köszöntjük őket, hogy bepillantást nyerjenek mindennapi életünkbe, együtt ünnepelhessenek, játszhassanak velünk.
Szent Mártonról ,a szegények jótevőjéről minden év november 11-én emlékezünk meg. Az ünnepély végén meggyújtjuk saját készítésű lámpásainkat, és körbejárjuk vele az óvodát. Az apró gyertyák, melyek a lampionokban égnek a szeretet, a melegséget is szimbolizálják. A sötétben a gyermekek lámpásaikkal libakereső játékban vehetnek részt. A megtalált libákért cserébe perecet és teát kapnak. 
2013-ban immár harmadik alkalommal szervezünk német nemzetiségi kiállítást óvodánk tornatermében. Sok használati tárgyat, népviseletet, fényképeket mutatunk be a szülők, nagyszülők, pedagógusok féltve őrzött kincsei, emlékei közül.
Programjainkat meghírdetjük a helyi médiában is, hogy minél többen vehessenek részt azokon.
Minden évben fellépnek a középsős- és nagycsoportos óvodásaink a veszprémi Gizella napok keretében szervezett Német Nemzetiségi napon, ahol gyermekjátékokat, nemzetiségi táncokat mutatnak be. Örömmel tapasztaljuk, hogy ezek a pici 3-7 éves gyermekek is milyen boldogan vesznek részt a német nemzetiségi táncokon. Meglepően gyorsan sajátítják el a felnőtteknek olykor bonyolultnak tűnő tánclépéseket.
Szoros kapcsolatban állunk a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzattal.
Közös hospitátásokat, programokat szervezünk a H.Botev Általános Iskola német nemzetiségi osztályaival és nevelőivel.
A nemzetiségi csoportok speciális feladatainak színvonalas ellátása érdekében a tárgyi feltételek, az eszközrendszer folyamatos bővítésére törekszünk. Sok segítséget kapunk a szülőktől, és igyekszünk minden pályázati lehetőséget felkutatni, melyet német nemzetiségi óvodák számára írtak.
 
 
Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser!
Wir bedanken uns dafür, daβ sie sich Zeit nehmen, unsere vorliegende Konzeption der ungarndeutschen Kindergruppen zu lesen.
Unser Programm empfehlen wir denen, die die Sprache, Bräuche, Kulturschätze, ihrer Vorfahren durch Ihre Kinder weiter leben lassen möchten und denen, die mit der deutschen Sprache und Kultur sympathisieren , für wichtig halten und nicht zuletzt denen, die der Meinung sind, daβ der Weg in gemeinsame Europa mit den Minderheiten zusammen führt. , Seit den Anfängen im Jahr 1992 ist die Nachfrage nach den deutschsprachigen Gruppen sehr groβ. Im Kindergarten Egry Strasse in der Stadt Veszprem konnten die Bedingungen für die deutschsprachige Erziehung der Kinder im Kindergartenalter erfüllt werden. In unserem Institut gibt es zurzeit drei Gruppen mit zweisprachiger Erziehung.
Unser Programm wurde nach dem Gesetz über Unterrichtwesen 1993, dessen Änderungen, nach dem Grunddokument über Erziehung im Kindergarten, und nach den Richtlinien der nationalen, ethnischen und Minderheitenerziehung im Kindergarten zusammengestellt.
Unsere Nationalitätengruppen bestimmen das eigentümliche Profil unseres Kindergartens. Die drei Gruppen bilden seit 1997 eine Sektion. Die Kindergärtnerinnen der ungarndeutschen Sektion verfügen über ein Nationalitätendiplom in der deutschen Sprache. Unsere Kindergärtnerinnen und Helferinnen leisten eine gewissenhafte Arbeit, sind lieb und hilfsbereit und leisten eine anspruchsvolle Erziehungsarbeit. So gewinnen sie das Vertrauen der Eltern und die Liebe der Kinder.
„So viele Sprachen, wie ich kann, über so viele Zugänge zur Welt verfüge ich.“
(Karl Valentin)
 Unsere Leitsätze
„Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit.
Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war.”
(Astrid Lindgren, Schriftstellerin)
Deutsche Sprache und Kultur sind unverzichtbare Grundvoraussetzungen für Erhalt und Stärkung ungarndeutscher Identität.
Im ungarndeutschen Kindergarten geben wir der deutschen Sprache Vorrang.
Die Förderung der deutschen Sprache ist gemeinsame Aufgabe von Kindergärten und Familie.
Wir öffnen den Kindergarten nach außen zur Förderung der deutschen Sprache.
Im Kindergarten wird hohe Qualität in der Bildungsarbeit gesichert.
 Nutzen für die Kinder:
  Das Kind fühlt sich einer größeren Gemeinschaft zugehörig.
  Das Kind hat Spaß und Freude, die traditionellen Feste und Feiern zu erleben.
  Das Kind kann gelebte Kultur und Traditionen festigen bzw. kann diese kennen lernen.
  Das Kind lernt Geschaffenes, Gelebtes, Überliefertes zu schätzen und zu bewahren.
  Das Kind lernt, dankbar zu sein.
  Das Kind entwickelt Toleranz und Offenheit für andere Kulturen.
  Gelebtes Brauchtum schenkt den Kindern Erlebnisse – ganzheitliches Erleben.
Unsere Ziele:
  Eine angenehme vertrauenswürdige und lockere Atmosphäre sichern, wo die Kinder die deutsche Sprache leichter lernen können
  Eine positive Einstellung zur deutschen Kultur und Sprache bei den Kindern erwirken
  Die deutsche Sprache, Traditionen und Kulturgut pflegen und weitergeben
  DenTagesablauf auf Deutsch gestalten
  Ausbilden und verstärken der deutschen nationalen Identität
  Vorarbeit für Schulunterricht
 Unsere Aufgaben:
  Die gesunde Lebensweise vorleben und Bewegungserziehung gewährleisten.
  Förderung der emotionalen Intelligenz und Sozialisierung.
  Das Spiel, das die wichtigste Tätigkeit der Kinder ist.
  Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten, Spracherziehung
  Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten
Kindliche Tätigkeiten:
Die Kinder nehmen gerne an den Tätigkeiten teil, die die Kindergärtnerin bietet . Sie ahmen gerne nach die Satzmodelle der Kindergärtnerin.
Sie können die Musik, den Rythmus der Sprache verstehen und nachahmen. Die Volkslieder und Reime geben ihnen Spracherlebnis.
Die Kinder organisieren sich selbst deutsche Kreisspiele und andere Spiele und reagieren auf die Frage der Kindergärtnerin.
 Sprachförderung:
„Kinder sind unsere wirklichen Lehrer. Lerne wieder, ihnen zuzuhören: sie erzählen dir von der Schönheit und der Sorglosigkeit, die du nur im gegenwärtigen Augenblick wiederfindest.“
(tibetisches Sprichwort)
  In den deutschen Nationalitätengruppen lernen die Kinder durch die bilinguale Erziehung sowohl die deutsche, als auch die ungarische Sprache.
  Der Schwerpunkt liegt auf den Erlernen der deutsche Sprache.
  Im Tagesablauf gibt es vielfältige Anlässe um mit den Kindern Deutsch zu sprechen.
  In den Erziehungssituationen benutzen wir die Muttersprache des Kindes.
  Bei der Spracherziehung muss die Kindergärtnerin das Alter, die Entwicklungsstufe und die bereits vorhandenen Sprachkenntnisse der Kinder in den aktuellen Situation berücksichtigen.
  Die Zweisprachigkeit wird in den alltäglichen Tätigkeiten eingebaut.
  Durch die alltäglichen Tätigkeiten verwirklichen wir den Spracherwerb, bezogen auf Antwortgeben und situationsbedingtes Sprechen, entsprechend dem Alters der individuellen Entwicklung.
Die Aufgaben der Kindergärtnerin:
• Die Kindergärtnerin soll fähig sein die Stufe der Sprachkenntnis einzuschätzen.
• Die Aussprache und die Sprachkenntnisse der Kindergärtnerinnen sollen den Kindern als Vorbild dienen.
• Durch Gestik Mimik und verschiedene Gegenstände soll die Kindergärtnerin den Spracherwerb und das Sprachverständnis fördern.
• In gleichen Situationen soll immer derselbe Satz mit derselben Gestik verwendet werden.- Die bekannte und beliebte Märchen und Kindergeschichten sollen auch auf deutsch erzählt und dargestellt werden.
• Die Kindergärtnerin soll die Neugierde der  Kinder an der deutschen Sprache wecken.
• Die Kindergärtnerin soll den Kindern vielfältige Erlebnis-,Erfahrungs-, und Lernprozesse mit allen Sinnen in ihrem Umfeld ermöglichen.
• Die Kindergärtnerin und die älteren Kinder dienen als Vorbilder.
• Die Kinder nehmen gerne an Beschäftigungen teil die die Kindergärtnerin organisiert und treten mit ihr in Dialog.
• Das Verstehen und Nachahmen der Melodie und des Rhythmus der deutschen Sprache stellt für Kinder einen Erfolg dar.
Methodische Grundsätze:
• Die Atmosphäre in der Gruppe soll angenehm vertrauenswürdig und locker sein, damit die Kinder die Sprache leichter können lernen.
• Die Kindergärtnerin soll die deutsche Sprache mit Mimik, Gestik und Gegenständen veranschaulichen.
• Die Grundlagen des Spracherwerbs auf welchen die Kindergärtnerin ihre Arbeit aufbauen soll, sind Nachahmung, Spiele, Regelmäβigkeiten und alltägliche Situationen.
Német nemzetiségi csoportok:
Kék elefánt
Panda
Pumukli
Önkénteseink
Német nemzetiségi nevelési tájékoztató
„WIE DER FISCH DAS WASSER
UND DER APFEL DIE SONNE,
SO BRAUCHEN KINDER
SPIELE, LIEDER, REIME,
MÄRCHEN UND PUPPEN ALS
NAHRUNG FÜR IHR GEMÜT.
WER DIESE DINGE DEN KINDERN GEWÄHRT,
WECKT IN IHNEN DIE KRÄFTE DES GEMÜTS,
WECKT FANTASIE UND SPRACHE AUF
WIE DER HARFENSPIELER
SEINE SCHLAFENDEN TÖNE.“
FRANZ FISCHEREDER

 
SPACER