Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Önkénteseink

Az önkéntesek elsődleges feladata felkelteni a gyermekek érdeklődését a német nyelv és a kultúra iránt. Ötleteikkel, kreativitásukkal színesítik az óvodai életet. Különböző szabadidős programokat is szerveznek a gyermekeknek.
Nagyon jó tapasztalataink vannak, hiszen mind a kollégák mind a gyermekek, rendkívül jó kapcsolatot alakítottak ki a fiatalokkal.
Személyiségükkel elvarázsolták az óvodásokat, bekapcsolódtak a játékukba. Anyanyelvükkel nagyon jól fejlesztették kötetlenül, játék közben, az óvodások német nyelvi kifejező képességeiket, szókincsük gazdagabb lett, kedvet és bátorságot kaptak a nyelv használatához.
A fiatalok napi 6 órát dolgoznak az óvodában, szabad idejükben megismerkednek, barátságot kötnek más országokból érkező önkéntesekkel, ill. a városban élő diákokkal. Szívesen szerveznek túrákat, Magyarország különböző tájaira, hogy megismerhessék hazánk kultúráját, szokásait, gasztronómiáját.
A programban részt vevő fiataloknak lehetőségük van különböző területeken önkéntes munkát vállalni: biogazdálkodásban ,szociális ágazatban, nevelés- oktatás területén stb. A projekt időtartama 3-12 hónapig terjedhet. Az óvodánkban önkéntesként tevékenykedő fiatalok munkáját, itt tartózkodását, személyes fejlődését, Európa Ifjúsági Egyesület (Youth of Europe Association)” támogatja.
A szervezetről és a programról részletesebben: a Tempus Közalapítvány  oldalon tájékozódhat.A Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda német nemzetiségi csoportjaiban német anyanyelvű önkéntesek segíti az óvónők munkáját.
A 3 fiatal önkéntes, az Európa Ifjúsága Egyesület (Youth of Europe Association)"Európai Szolidaritási Testület"  program keretében dolgozik az óvodánkban. Németországból, Ausztriából érkeztek és kb. egy évig segítik munkánkat.

Die deutsch-ungarischen Kindergartengruppen werden von deutschen Muttersprachlerinnen unterstützt.
 
Sie sind kommen als Freiwillige durch das „European Solidarty Corps“-Programm aus ihren Heimatländern Deutschland und Österreich für ca. ein Jahr nach Veszprém.
 
Die Freiwilligen sprechen, basteln und spielen mit den Kindern, üben die Aussprache, bringen Lieder und Gedichte aus ihren Heimatländern mit. Sie helfen rund um den Alltag des Kindergartens mit und lernen so die ungarischen Traditionen kennen und bringen die deutschen Traditionen mit nach Ungarn.
 
Sie leben natürlich auch hier und reisen durch Ungarn, um möglichst viel kennenzulernen.
 
Dieses Programm gibt es in ganz Europa und wird von der Europäischen Kommission finanziert. Überall haben junge Menschen die Möglichkeit, in ein anderes EU-Land zu gehen und dort in einem Freiwilligenprojekt Erfahrungen in anderen Ländern und anderen Kulturen zu sammeln. Die Freiwilligenprojekte sind ganz unterschiedlich: Manche Freiwillige arbeiten kreativ bei Veranstaltungen und Radiosendern mit, manche sind tatkräftig in einem Bauernhof oder einem Bio-Laden, manche arbeiten im Sozialbereich mit hilfsbedürftigen Menschen, und manche, so wie bei uns, arbeiten an Schulen und Kindergärten mit. Es gibt auch Kurzzeitprojekte, wenn man „schnuppern“ möchte.
 
Das Projekt verbindet so ganz Europa.