Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

2021. március 29- április 1.

Külső világ tevékeny megismerése

- Húsvét
 - Húsvét népszokások
Így locsoltak régen
Húsvéti játékötletek
Húsvéti népszokások 2.
Húsvétról a gyerekeknek
- A Húsvét eredete
Nyuszik a szabadban 

A ház körül élő állatok bemutatása
- Vajon melyik állat hangját hallod?
Feladatok: 
- Bővüljenek ismereteik a ház körül élő állatokról (külső jellemzőjegyek, életmód, gondozás, táplálkozás, szaporodás) 
 
Feladat:
- Az ünnepre felkészíteni a gyerekeket. Rövid elbeszélés húsvéti képek alapján az ünnep
lényegéről (mit ünneplünk), a jellemző szokásokról (húsvéti köszöntés, locsolkodás,
zöldágjárás)
- Ünnepi hangulat megteremtése, családi összetartozás erősítése, az ünnepi készülődés, húsvéti hagyományok ápolása során.
- Közösségi érzés fejlesztése.
- A néphagyomány, a népszokások megismertetése, ápolása.
- Húsvéttal kapcsolatos ismeretek bővítése
- A húsvét szimbólumainak megismerése (Húsvéti jelképek: tojás, víz, kalács
Húsvéti ételek: tojás, sonka, bárány, kalács)
- Megfigyelőképesség fejlesztése

Matematikai tapasztalatszerzés:
Keresdd a párját!
Rajzolj a képek alatti négyzetbe annyi pöttyöt, ahányat számoltál belőlük!
Színezz ki annyi tojást, amennyi a kotlós szárnyára van írva!
Rajzold meg a tojások mintáját és színezd ki a táblázat oszlopai szerint!
- Formák gyakorlása ovisoknak

Feladatok:
- Szín és forma felismerés
- Megfigyelőképesség fejlesztése
- Szín és minta azonosítása, létrehozása
- Számlálás gyakorlása
- Tojások díszítése Ritmikus sorozatok felismerése, folytatása. Tojások méreteinek összehasonlítása, sorba rendezése. Matematikai műveletek végzése. Alak-, forma-, szín- és méret észlelés.


 

Verselés, mesélés


-Vers:
Locsolóvers
- Locsolóversek óvodásoknak
- Locsoló mondóka
Locsolóversek apának és fiának
- Húsvéti locsolóversek
- Locsoló vers: Rózsafának...
Bars S: Húsvéti mondóka
Rajzos mondóka: Nyuszi
- Nyuszi, nyuszi, nyulacskám
Korán reggel útra keltem...
- Húsvéti locsolóversek, mondókák
Dúdoló 


Anyanyelvi fejlesztés:
Ajak- és nyelvgyakorlatok
Állatok a tanyán hangokkal

Feladat:
-Mesehallgató attitűd erősítése
-Belső képteremtés elősegítése a figyelem fenntartásával
-Egyszerű locsolóvers megtanulása, önálló elmondása
- Mesehallgatói viselkedésmód alakítása
- Szókincsbővítés, verbális memória fejlesztése
- Figyelem fejlesztése
-  Verbális emlékezet fejlesztése
- Ajak és nyelvgyakorlatok gyakoroltatása
- Új mondóka tanulása
- Beszédészlelés-és megértés fejlesztése

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Zenehallgatás:
Húsvéti dal - Kis nyuszi, ébredj fel! 
- Gryllus V: Locsoló
Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny 


 Feladat:
-Felszabadult együtt éneklés ösztönzése
- Ismétlésekkel rövidtávú memória edzése
-Ünnepi hangulat megalapozása
- Zenei élmény befogadása
- Zenei hallás fejlesztése, tiszta éneklésre törekvés
- Zenei emlékezet fejlesztése
- Szép kiejtés,hangsúly,helyes légvétel
- Tiszta éneklés gyakoroltatása
- Egyenletesség érzékeltetése
- Mondókaritmus érzékeltetése
- Új dalos játék elsajátítására való ösztönzés. Ritmuskészség, tempóérzék, halk-hangos érzékeltetése, gyakorlása, észlelési képességek fejlesztése.      

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

- Krumpli nyomda
- Nyuszi hajtogatása
- Húsvéti nyuszi- báb
- Nyuszi tenyérből
- Papírbárány
- Kreatív tojásfestés
Tyúkanyó és csibéi - egyszerű húsvéti képeslap gyerekeknek
Húsvéti mintaívek
Tyúkanyó körből félbehajtva, csőrt, tollat ragasztva (hajtogatás, ragasztás, kivágás, díszítés)
Tyúkanyó-Körből kúp készítése, szárny, taréj ,csőr , hajtogatott láb kivágása és ragasztása
- Mintás nyuszi
Tojásfestés körömlakkal
Zacskóbáb készítése (mese szereplői)
Tojás festés, berzselés
- Memória kártyák készítése húsvéti tojások témában
- Fűzés technikájának gyakorlása
- Pamutgombolyag nyuszi
- Mozgó papírnyuszi

Feladat:
-Esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése
-Finommotorika fejlesztése
- Ünnepi hangulatkeltés, ünnepi készülődés
- Szem-kéz koordináció fejlesztése
- Az alkotás örömének átélése
- Tapintásos észlelés fejlesztése
- Esztétikai érzék fejlesztése
- Eszközhasználat fejlesztése 
- Koncentráció, feladattartás fokozása fejlesztése         
- Ragasztás, vágás helyes technikájának gyakorlása
- Kreativitásuk, kézügyességük kibontakoztatása az önálló munkavégzés során. 
 

Mozgás

- Tojáskeresés –„Ide lépj, oda lépj!”
Egyéb mozgásos játékok
- Lakásban is játszható
- Tesi
- Ügyességi játékok
-  Gyerektorna, gyerek aerobik pár percben
- Torna zokni gombocókkal
5+1 mozgásos játék tojásokkal, nyuszival
Labdagurítás padok között, labdaleütés padon, labdarúgás padok között, továbbítás párnak
Tojás gurítás
Zenés kéztorna gyerekeknek
- Nyusziugrás akadályok kerülgetésével

Feladat:
- Életkornak és képességeknek megfelelő szintű feladattal mozgásfejlesztés
- Az ünnephez közeledve a várakozás feszültségének oldása
- Nagymozgások és figyelemkoncentráció összekapcsolása
- Egyensúlyérzék fejlesztése
- Keresztmozgások, téri tájékozódás fejlesztése
- Mozgáskoordináció fejlesztése
- Testséma fejlesztése
- Állóképesség fejlesztése
- Szem-kéz-láb koordináció fejlesztése
- Test általános fejlesztése, megfelelő idő, hely biztosítása a szabadban egyéni képességek alakítására. Játékos labda gyakorlatok során a motoros képességek, mozgásügyesség labdaérzék fejlesztése.
 

Deutsche Spracherziehung

Osterlieder
Osterlied an Osterlied
Häschen in der Grube…
- Heute kommt der Osterhase

Mondóka:
Kinder, Kinder! Kommt herbei!
Suchen wir das Osterei!
Immerfort, hier und dort
und an jedem Ort.
Hier ein Ei, dort ein Ei -
bald sind`s zwei und drei!
Ist es noch so gut versteckt,
endlich wird es doch entdeckt.
Kommt herbei!
Sucht das Ei!

Mese:
Ingo Häschen - Frohe Ostern!

Feladatok:
- Passzív szókincs aktivizálása
- A nyelv zeneiségének érzékeltetése mondókák, dalok ismételgetésénél
- Német nyelvű beszédkedv fenntartása
- Die Kinder lernen Lieder und Reime in diesem Thema kennen.
- Die Farben benennen. Wortschatzerweiterung.