Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

2021. Március 22-26.

Külső világ tevékeny megismerése


Március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA
- Valamit visz a víz
- Kísérletezés vízzel: Óvodások kísérlete a sós vízzel
Kísérletek vízzel
A víz fagyása és olvadása
Melyik polip van a képen?
Víz körforgása
Vízben kinyíló papír virágok-egyszerű fizikai kísérlet
Kísérletek otthon gyermekeknek - A víz

Feladat:
- A víz életünkben játszott szerepének érzékeltetése játékos formában.
- Földünk értékeinek megóvása, ivóvizünk tisztaságának, fontosságának
tudatosítása
- Az emlékezet és a gondolkodás fejlesztése
- Az éltető, tiszta víz fontosságának hangsúlyozása
- Víz körforgásának megértése, fontossága

- Gólyák vándorlása- ismeretterjesztő dokumentumfilm
Tavaszi munkák a kertekben
- Itt a tavasz
- Öltözz fel!
Feladat:
- Ismereteik bővítése
- Ok-okozati összefüggések megláttatása, szemléletformálás
- Ismeretek felidézése, bővítése: ásás, gereblyézés, szántás, vetés, boronálás, ültetés
- Kerti szerszámok, gépek megnevezése: ásó, kapa, gereblye, traktor, eke, borona, ültetőgép
- Időjárás változásának megfigyeltetése
- Ismeretek bővítése, külső környezet megismertetése
- A különböző csapadék fajták felismerése.
- A víz világnapjáról ismeretek szerzése, ok-okozati összefüggések feltárásaA Húsvét ünnepe, eredete, jelképei, népszokások
Húsvét az óvodában
- Húsvéti szokások: a tojástól a locsolóversig
Hagyományos húsvét a Csőkmői Fonóval
Tojásfestés természetesen

 

Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés:
- Vízben élő állatok- szárazföldi állatok  csoportosítása
10 részes memóriajáték óvodába készülőknek
- 12 részes memóriajáték a Víz világnapjára kicsiknek
- 20 részes memóriajáték középsősöknek a Víz világnapjára
- 30 részes memóriajáték nagy csoportosoknak a Víz világnapjára
- 15 db-os puzzle kicsiknek- Víz világnapja
28 db-os puzzle középsősöknek- Tóból ivó kismadár
40 db-os puzzle nagyoknak- Tenger élővilága
"A víz súlya" nyertes kísérlet 
-  Űrmérték becsléssel, méréssel- különböző edényekben azonos vízmennyiséggel.

 

Labirintus
Kösd össze a számokat
-Különbségkereső
Színezz be annyit
- Pontösszekötő
Keresd meg
Tojás kirakó, puzzle
- Húsvéti játékötletek
Összehasonlítások
Számlálás, képek száma-kézjel azonosítása
Rajzolj a megadottnál balra kevesebbet, jobbra többet!

Feladat:
- Rész-egész viszony, figyelem fejlesztése
- Analízis-szintézis, összehasonlítás, általános logikai műveletek gyakorlása az
online játékok segítségéve
- Húsvéti népszokások, hagyományok megismertetése, felelevenítése, ismereteik bővítése,
 - Új ismeretek nyújtása
- Gondolkodás, valamint az érzékelés és észlelés fejlesztése

Verselés, mesélés:


Vers:

- Weöres S: Olvadás
Mondókák a vízről
Esik eső, jaj-jaj-jaj
Weöres S: Kacsaúsztató
- Sarkady S: Kutykuruty
Zelk Zoltán: Tavaszi dal
Locsolóvers
Húsvéti locsolóversek
- A kiskakas  ásott, ásott
A kiskakas ásott, ásott, (ásás utánzása)
Felásta a fél világot. (földgömb elfelezve)
Sóskát vetett a földbe, (sóska mag szórás utánzása)
Leste, leste megnő-e. (kézfej a szem fölött)
Esett eső, sütött a nap, (ujjakkal eső utánzása)
Nőtt a sóska napok alatt. (kézzel a növés mutatása)
Boldog volt a kiskakas, (mosolygós száj mutatása)
Tele is lett három kas. (3 tele kas )
Bartos Erika: Traktor
Tordon Ákos: Bolondos mondóka

 Anyanyelvi fejlesztés:
- Szólánc játék kerti szerszámokkal
- tagolva beszélünk- robot nyelven

Feladat:
- Fejlődjön képzeletük a mesék és a versek világa által.
- Gazdagodjanak ismereteik a vers és a mese történetének feldolgozása által
- Szókincsbővítés
- Képzelet, verbális emlékezet fejlesztése
- Figyelem, emlékezet, képzelet, szerialitás, kifejezőkészség, szövegértés, artikuláció,
verbális memória fejlesztése
- Összefüggő tiszta beszéd,
- Egyenletes lüktetés gyakorlása
- Beszédértés fejlesztése
- Emlékezet és figyelem fejlesztése
- Mozgás-beszéd összehangolása
- Beszédészlelés -és megértés fejlesztése
- Képzelet fejlesztése
- Mesehallgatói viselkedésmód alakítása
- Auditív észlelés fejlesztése
- Verbális memória fejlesztése
-  Szavak szótagolásának gyakorlása
-  Folyamatosan robot nyelven beszélni
 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Feladat:
- Kísérjék a dalt utánzással
- Figyeljék meg és tartsák pontosan a tempót
- Éneklési készség fejlesztése
- Hallási figyelem fejlesztése
- Ritmusérzék, tempóérzék, akusztikus figyelem, zenei emlékezet fejlesztése, hallási észlelés  fejlesztése, gyors-lassú érzékeltetése
- Tiszta éneklés megfelelő hangerővel
- Zenei ízlés formálása, zenei emlékezet fejlesztése
Figyelmes zenehallgatásra nevelés
- Éneklési készség fejlesztése
- Belső hallás fejlesztése
- Egyenletes lüktetés érzékeltetése új mondókán
-  Hangsúlykiemelés
-  Ritmusérzék fejlesztése
- új játék tanulása
I- Mozgás-ének összehangolása
- Élmény nyújtása, népzene szeretetére nevelés
- Esztétikai érzék fejlesztése

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

- Papírhal készítése
Vizes kísérletek
Parafadugóból tutaj
Polip
Cápa megeszi a kishalat
Cápabáb hajtogatása
- Hajó hajtogatása
Költöző madarak projekt
Húsvéti csibe készítése krepp-papír gömbölyítéssel, ragasztással
Húsvéti csibe készítés
- Húsvéti koszorú készítése
- Húsvéti kifestők, színezők
Húsvéti kavicsfestés - csibe
Nyuszi ujjpontozással
Húsvéti dekoráció készítése
Húsvéti díszek papírból
Húsvéti barkács ötletek
Tavaszi rügyező fa készítése fültisztító nyomattal

Feladat:
- Finomodjon ujjaik mozgása, fejlődjön vizuális memóriájuk
- Éljék át a térbeli alkotás örömét
- Finommotorika fejlesztése
- Kreativitás fejlesztése, közös alkotás élménye
- Önálló vágás vonaltartással
- Vonalvezetés, ceruzafogás gyakorlása
- Koncentráció, feladattartás fokozása fejlesztése
- Szem-kéz koordináció fejlesztése
- Olló használatának gyakorlása
- Kivágott kéz felragasztása, fültisztító nyomattal díszítése
- Önállóan kéz körberajzolása, kivágása, felragasztása, díszítése

Mozgás

- Szökdelés ovisoknak
MANÓ TORNA
Torna együtt gyermekeinkkel
- „Kacsa-láb” torna
- Tóparti tornaparti Vivivel - torna gyerekeknek 
Alapvető mozgásforma begyakorlása- ugráló béka
Mozgásos játékok kis helyen
-  Lábtorna gyakorlatok
Tiere in Bewegung
- Játék műanyag tojásokkal, vagy helyette zoknival/gombócot készítünk belőle/.
-Kosarakat helyezünk különböző távolságra, ebbe kell célozni a tojásokat.
-Evőkanálba tesszük a tojást úgy kerülgetjük a földre ültetett plüss állatokat.
Kézfejre, tenyérbe tesszük így egyensúlyozunk vele egyik szobából a másikba.

Feladat:
- Szem-kéz-láb koordináció fejlesztése
- Mozgásigény kielégítése otthon
- Testséma fejlesztése 
-  Szorongás és feszültségoldás a közös mozgás élményével
- Téri tájékozódás, irányok, nagymozgás, szem-kéz-láb koordináció, egyensúlyérzék, koncentráció, erő, ügyesség, állóképesség fejlesztése
- Mozgásigény kielégítése, egymásra figyelés

Deutsche Spracherziehung

Auf unser Wiese gehet was
Ich lieb den Frühling
Alle Vögel
- Kuckuck, Kuckuck
- Osterlied "A, B, C, das Häschen sitzt im Klee"
- Fünf kleine Fische
- Es regnet, es regnet - Singen, Tanzen und Bewegen

- Es tröpfelt, es regnet, es gießt, es donnert, es blitzt, und schneit die Sonne wieder auf. (Fingerspiel)


Aufgaben:
- Wortschatz erweitern
-  Die Kinder lernen in diesen Thema Lider kennen
- Wortschatz erweitern
- Die wichtigen Ausdrücke verstehen: die Sonne scheint, es regnet…