Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

2021. Március 15-19.

Külső világ tevékeny megismerése


- A víz körforgása 
- A víz körforgása 2.
Azt a paszta! - A víz körforgása
Víztakarékosságról gyerekeknek
-  Miért fontos védeni vizeinket, és takarékosan bánni velük?

Feladatok:
Általános tájékozottság fejlesztése,ismeretbővítés
Természettudományos ismeretek megalapozása,ok okozati összefüggések feltárásával

Költöző madaraink hazatérnek

Feladatok:
- Összehasonlítások
- Halmazalkotás
- Önálló következtetések levonására ösztönzés

- Ház körül élő állatok és azok fő jellemzői. Az ember hogyan gondos gondoskodik róluk?
Tanuljunk együtt - Háziállatok gyerekeknek
A házban és a ház körül élő állatok
- Találós kérdések - háziállatok

Feladatok:
- Állatvilággal kapcsolatos ismeretek bővítése
- Környezettudatos magatartás alakítása. Fenntarthatóságra nevelés
- A ház körül élő állatok felismertetése képek segítségével
-  Régebbi emlékeik, tapasztalataik felidéztetése a háziállatokról

- Tavaszi virágok: nárcisz, jácint, tulipán- 
- Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget!

Feladatok:
- A tavaszi virágok megnevezése
- A hőmérséklet, napsütés, felmelegedés figyelése

Rügyfakadás, tavaszi munkák a kertekben
Rügyfakakdás

Feladat:
Bővüljenek ismereteik a tavaszi kerti munkákról.
-  Érezzék át az elvégzett munka örömét
- Szerszámok nevének gyakorlása.

-Öltözz fel gyerekdal (motiváció)
Tanuljunk együtt-Ruhadarabok gyerekeknek

8-tavaszi-zoldsegek-gyumolcsok-szuloknek-1-1-pdf


Feladatok:
- Ruhadarabok megnevezése
- Testsémafejlesztés


Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés:
- Vetőmagok válogatása, csoportosítása és színük, formájuk összehasonlítása.
Formák gyakorlása ovisoknak
Matek ovisoknak
- Számlálás-ugyanannyi
- Bal-jobb differenciálása, szériák

Feladat:
- Ismerkedjenek a kerti munkával, gyűjtsenek matematikai tapasztalatokat, ismereteket a téri viszonyok megfigyelése során.(terület nagysága, sorok hossza, szélessége alapján.
 

Verselés, mesélés

 Grimm legszebb meséi Brémai muzsikusok
- Macska
-  
Móricz Zsigmond: A török és a tehenek
Kormos István: A fecske meg a szalmaszál
A kis hableány (Andersen mesék)
Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje
A három pillangó- bábjáték
- Andersen:Borsószem hercegkisasszony
- 
A halacska meséje
- Az erdőzöldítő mezővirágoztató királykisasszony mese

Vers:

- Zelk Zoltán: Gólyamadár, gólyahír
Osváth E.: Három cimbora
Rákos S.: Három vándor
Szabó Lőrinc: Tavasz
- A halacska bánata
Ess eső ess mondóka
Zelk Zoltán:Tavaszi dal versFeladatok:
- Mese cselekményének nyomonkövetése
- Verbális emlékezet fejlesztése
- Szövegértés fejlesztése
- A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése a mese fordulatainak megismertetésével
- Beszédértés fejlesztése, szókincsgyarapítás
- Verbális memória fejlesztése
- Auditív emlékezet fejlesztése
- Szerialitás fejlesztése
- Képzelet fejlesztése
- Beszédészlelés-és megértés fejlesztése
- Mesemegértés fejlesztése

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc-  Sándor napján
Tavaszi szél
Gólya bácsi, gólya…
Száz liba egy sorba
- Egy kis malac
- Kecske ment a kiskertbe
Falusi hangverseny
Én elmentem a vásárba
-Bújj,bújj zöld ág
Süss fel nap!
Esik az eső, hajlik a vessző
- Boglya tetején
Hal-dal
- Ispirityi Pál énekes játék

Zenehallgatás:
- Gryllus Vilmos: Kémény tetején…
Gryllus Vilmos: Füstifecskék
Sándor napján megszakad a tél
- Tavaszi szél...


Feladatok:
- Éneklési készség fejlesztése
- Ritmusérzék fejlesztése
- Tiszta,érthető éneklésre nevelés
- Zenei ízlés formálása
- Zenei emlékezet fejlesztése
- Tempóérzék fejlesztése
Hallásfejlesztés: gólya kelepelésének meghallgatása
-  Új dalos játék elsajátítására való ösztönzés.
- Ritmuskészség, tempóérzék
- Halk-hangos érzékeltetése, gyakorlása, észlelési képességek fejlesztése
- Egyenletes lüktetés, ritmusérzék fejlesztése
- Hallási észlelés fejlesztése
- Egyszerű táncmozdulatok gyakorlása
- Együtt éneklés gyakoroltatása
- A háziállatok hangjának megismertetése utánzása


Mondóka:
Esik eső csepereg
- Jer, jer kikelet mondóka
Háziállatok (mondókák)

Zenei fejlesztés:
- Halk-hangos gyakorlása  
 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

- Nárcisz készítése muffin papírból
- Jácint készítése színes papírból
Virágzó tavaszi fa mintázása különböző technikákkal, festéssel, ujjpöttyözéssel.  
Madárka készítése papírból
- Csibe készítése papírtányérból
Cicás, kutyás kreatív ötletek
Nyomtatható színezők-  háziállatok
Kutya hajtogatás
- Halak készítése
- Nyíló tavi rózsák
Öltöztető baba (nyomtatható, kivágható)
Baba és ruhadarabok (nyomtatható színező)

Feladatok:
- Az eszközhasználat fejlesztése, gyakorlása
-  Szem-kéz koordináció fejlesztése
 - Önálló vágás vonaltartással
- A kivágott elemek megfelelő sorrendben történő kivágása
- Nagyobbak pl. fecskét is készíthetnek, ha fehér papírt megfelelően       színeznek
- Alkotási kedv felkeltése
- Formaérzék, arányok, térbeli tájékozódás fejlesztése
- A fantázia,kreativitás fejlesztése
- Kézügyesség fejlesztése
- Ujjnyomat, festés technikájának gyakorlása.
- Finommotoros képességek fejlesztése.
- Koncentráció, feladattartás fokozása fejlesztése 
- Olló használatának gyakorlása
- Esztétikai érzék fejlesztése
- Vonalvezetés, ceruzafogás gyakorlása
- Színezés, vonaltartás gyakoroltatása
- Hajtogatási műveletek gyakoroltatása
 

Mozgás

Feladatok:
- Mozgásigény kielégítése, erőnlét, állóképesség, kondíció fejlesztése;
- Mozgáskoordináció, testséma fejlesztése
- A szervezet edzése a friss levegőn való mozgással
- Új mozgáselemek kipróbálása
- Egyensúlyérzék fejlesztése
- Nagymozgások fejlesztése
- Térérzékelés fejlesztése
- Koordinációs képességek fejlesztése
- Mozgásszervek fejlődésének elősegítése
- Természetes mozgáskészségek fejlesztése mozgásos játék tevékenységek során. 
- Izomnyújtásokkal a tartáshoz szükséges izomegyensúly alakítása
- Testséma fejlesztés
- Szem- kéz koordináció fejlesztés

Deutsche Spracherziehung


Immer wieder kommt ein neuer Frühling
Ich lieb den Frühling
- Vogel

Alle Vögel sind schon da…

Marchen:
- Der goldene Vogel

Aufgaben:
1. Die Kinder lernen Lieder und Reime in diesem Thema kennen.
2. Die Blumen (die Tulpe, der Hyazinth, die Narzisse) benennen, und erkennen.

Feladat:
- A mesefilmben  látottak és a német nyelvű szöveg alapján asszociációk erősítése
- Nagyobbaknak a tavaly megismert dal felelevenítése minél pontosabban
- Kisebbeknek az első, már ismert dal új szöveggel való elsajátítása
bensőséges, személyes kapcsolat erősítése mondókázás közben