Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Pumukli csoport

Pumuklira kereszteltük csoportunkat, hiszen hozzánk is apró izgő-mozgó, mindenre kíváncsi gyerekek járnak.
Szeretjük a vegyes csoportot, színesebb az életünk általa, hiszen nap
mint nap látjuk, tapasztaljuk munkánk, az együtt töltött napok eredményét. Látjuk a 3 évesen hozzánk kerülő pici gyerekeket, és látjuk a 6-7 éves nagycsoportosainkat, akik már önállóak, kreatívak, tevékenyek.
Úgy élünk, mint egy nagy család, ahol szükség van mindenkire, a picire, aki még szeret a közelünkben lenni, az ölünkben ülni, és a nagyobbakra, akik már a társaikkal, barátaikkal töltik a nap nagy részét.
Sok közös programot szervezünk, mert azt valljuk, hogy az együtt eltöltött idő, a közös élmények kovácsolnak igazán össze egy közösséget.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a játéknak, a kisgyermekek legfontosabb tevékenységének. Általa ismerkednek a világgal, az őket körülvevő környezettel. Megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni, egymás ötleteit meghallgatni, saját ötleteiket megvalósítani.
A mindennapos mozgás,  a tornatermi testnevelés foglalkozások, a séták, kirándulások és a néptánc mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesek, edzettek legyenek. A szülőket is hívjuk, várjuk kirándulásainkra.
Kiemelt nevelési elvünk az elfogadás, a kivárás, az egyéni sajátosságok, az egyéni fejlődési tempó figyelembe vétele. Fontosnak tartjuk az egyéni fejlesztést, az egyéni bánásmódot, hiszen minden gyerek más és más. Mindenkinek ott segítünk, ahol a fejlődésben lemaradt. Mindig a pozitív tetteket erősítjük a gyermekekben. Egymás elfogadására, tiszteletére neveljük őket. Szeretnénk, ha tudnának az élet apró örömeinek, egymás sikereinek is örülni.
Német nemzetiségi csoport vagyunk, így az óvodai élet tevékenységi formáiban a kettő nyelv használata érvényesül. A gyerekek úgy sajátítják el a német nyelvet, ahogy anyanyelvüket tanulták szüleiktől. Nincs szükség fordításra, hiszen ugyanazokat a mondatokat, szavakat hallják a gyerekek egy-egy szituációban, tevékenység közben, így maguk is rájönnek azok jelentésére.
Célunk, hogy a csoportunkba járó gyerekek legyenek nyitottak, fogékonyak a német nyelv és kultúra befogadására, a hagyományok ápolására. Megalapozzuk, előkészítjük a német nyelv iskolai tanulását. Fontos alapelvünk a beszéd és a szemléltetés együttes alkalmazása, hogy a nyelvtanulás minden gyermek számára örömteli legyen.
Óvodai életünk során kiemelt szerepet játszanak az ünnepek, az ünnepekre való készülődés, a várakozás időszaka. A gyermekek többsége a szomszédos H. Botev Általános Iskola német nemzetiségi osztályában kezdi meg tanulmányait. A német nyelv iskolai  tanulása nem jelent nehézséget számukra, sőt számtalan sikerélmény forrása. Jó alapot jelent számukra a 3-4 éves óvodai élet alatt játékosan, szinte észrevétlenül magukba szívott tudás. Gyakran találkozunk, hiszen kölcsönösen hívjuk egymást programjainkra, egy-egy Márton napi, Karácsonyi ünnepélyre, játszóházba, mesejátékra.

Óvónők és dajka

Izsó Vivien

német nemzetiségi óvodapedagógus

Kalocsai Györgyi

német nemzetiségi óvodapedagógus

Ember Anita

dadus