Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Zsebibaba csoport

Mindenki számára ismert, hogy a mozgás milyen fontos szerepet tölt be
a gyermekek fejlődésében.
Ezért szeretettel várjuk csoportunkba azokat az óvodásokat,
akik szeretnek sokat "mozogni"
és ezt szüleik is fontosnak tartják. Kiemelt célunk, hogy az óvodánkban
eltöltött 3-4 év alatt megalapozzuk az egészséges életmód alapvető szokásait.
A gyermekek mozgásának fejlesztését két területen valósítjuk meg:
- a szabad játékban
- és a kötelező testnevelés foglalkozásokon.
Akár szabad, akár szervezett tevékenységben vesz részt egy gyermek,
számára mindaddig "játék" az egész, amíg örömmel és önként végzi.

Csoportunk egészséges életmód programja:
Heti rendszerességgel járunk a balatonfűzfői uszodába. A nagyobbakkal Szokolai László úszásoktató foglalkozik, amíg mi, óvónők a kisebbeket szoktatjuk a vízhez.

Ahogy bátorodnak, ügyesednek, lassan-lassan ők is a nagyokkal együtt "úszkálhatnak". Évek óta szép eredményeket érünk el. Másfél- két év alatt a csoport háromnegyed része megtanul úszni.
Egy héten egyszer a Városi Stadion Sportcsarnokába is elmegyünk. Itt szakszerű vezetés mellett megismerkedhetnek a gyermekek az atlétika alapjaival játékos formában  és olyan tornaszerekkel, amelyek nincsenek az óvodában.  Óvodánk tornatermében heti két alkalommal tornázunk.
Szintén az egészség megőrzését szolgálja a napi gyümölcsevés és a sószoba látogatása.
Bár a mozgás különösen hangsúlyos tevékenység csoportunkban, azért jut idő az éneklésre, rajzolásra, festésre, számolásra, mesélésre is.

Naponta beszélgetünk a minket körülvevő világról: a természet változásáról, növényekről, állatokról.

Színházba, bábszínházba járunk, kiállításokon, szervezett gyermekműsorokon veszünk részt. Az év folyamán sok-sok kirándulást szervezünk, amelyeken a szülők is lelkesen részt vesznek. Ezek a közös programok, az együtt átélt élmények még közelebb hoznak bennünket, (gyerekeket,szülőket,nevelőket) és így válik csoportunk igazán családiassá.

Mivel nyitott, vidám alaptermészetűek vagyunk, ezért játékosan, humorosan próbáljuk a gyermekek napjait széppé tenni. Csoportunkba vegyes életkorú gyermekek járnak, így lehetőségünk nyílik arra, hogy megtanulják egymást tisztelni és elfogadni. A tolerancia, türelem és egymás segítése nagyon bevált szokássá válik. Sokat és gyorsan tanulnak egymástól.
Mire elérik a 6-7 éves kort, olyan edzettek és okosak lesznek, hogy ugyan nagyon fájó szívvel, de bátran engedjük őket az iskolába.
Játékosan, humorosan próbáljuk a gyermekek napjait széppé tenni.
Szeretnénk a gyermekeknek minél többet adni, és minden programon szívesen veszünk részt.

Óvónők és dajka

Pálfi Zoltánné

óvodapedagógus

Neszvecskó Istvánné

óvodapedagógus

Csehi Andrea

dadus