Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Ficánka csoport bemutatkozása

Csoportunk életében meghatározó átalakulást jelentett az óvodapedagógusok személyében történt változás. Ennek tükrében még hangsúlyosabbá vált számunkra, hogy a gyermekeknek példamutató, támogató, elfogadó és biztonságot nyújtó légkört teremtsünk. Egymás felé empátiával, feltételhez nem kötött pozitív odafordulással, hiteles, nyílt kommunikációval, bizalommal fordulunk. Kiemelten törekszünk a stabil szokás ill. szabályrendszer kialakítására, mely által biztosítjuk az állandóságot. A nyugalom megteremtését az első olyan feladatnak tartjuk, amely a továbblépés lehetőségét hordozza. Célunk, hogy a gyermekek pozitív élményekkel gazdagodjanak, minél családiasabb, szeretetteljesebb légkörben. A kivárás, bizalom, tolerancia, következetesség kulcsfontosságú szerepet töltenek be az óvodai életünkben. Mindenki egyedi és megismételhetetlen, más-más ütemben fejlődő egyéniség, ezért támogatjuk őket abban, hogy a saját tempójukban kibontakozhassanak. A nevelést globális, sokrétű folyamatnak tekintjük, amely kiindulópontja a gyermek játszása, vagyis a nem tudatos tanulása. A szabad játék közben az összefüggéseket komplex módon tapasztalja meg, fedezi fel. Olyan szociális tanulási helyzetek alakulnak, amelyben minden gyermek egymástól, eltérő módon, érdeklődése, kezdeményezése szerint sajátíthatja el azokat a kooperációs formákat, amelyek az együttműködés alapjait képezik. Ebben a folyamatban valósítjuk meg a tervezőmunkánkat, a különböző tevékenységi területek szerint, szituációktól függően, egyéni és mikró csoportos formában. A külső világ tevékeny megismerése átjárja mindennapjainkat. A hagyományokat, jeles napokat figyelembe véve, a művészetek eszközeivel való tevékenységekre, élményekre (ének-zene, tánc, együtt mozgás, énekes játék, néptánc, alkotó tevékenységek, mese-vers) helyezzük a hangsúlyt. A művészetek eszközeit az érzelmi nevelés alapjának tekintjük. A mindennapi, rendszeres mozgásra nagy figyelmet fordítunk, lehetőség szerint a szabad levegőn. A munka jellegű tevékenységeknek szintén központi szerepe van csoportunkban. A cselekvő tapasztalatszerzés, a másokra való odafigyelés, különböző megbízások teljesítése, önmaga kiszolgálása, az elismerés, dicséret e területen is differenciáltan biztosítja a sikerélmény átélését. A gyermekek fejlődését nyomon követve, tapasztalatainkat megosztva fontosnak tartjuk a kölcsönös tiszteleten alapuló, folyamatos kapcsolattartást a szülőkkel.                   

Óvónők és dajka

Hidasi Ildikó

óvodapedagógus

Rigó Szilvia

óvodapedagógus

Kunné Baráth Boglárka

dajka

Galéria