Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

Az óvodai étkeztetés díját a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozza meg. A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az ingyenes óvodai étkeztetést azok a gyermekek vehetik igénybe, akik:
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
  • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
  • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
  • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.