Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Pinokkió csoport

„Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban értjük, annál inkább szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.”

/Nagy László/

Fontosnak tartjuk, hogy a csoportunkba járó gyermekek számára derűs, vidám, szeretetteljes
légkört teremtsünk. Folyamatos napirenddel, a kicsik egyéni tempójához igazodó ritmusban,
rugalmas időkeretben szervezzük mindennapjainkat. A gyermekek ismeret, illetve
tapasztalatszerzése főbb tevékenységformák alapján történik. Lehetőséget adunk, hogy
átéljék, megfogják, elmélyedjenek az őket körülvevő világban. A természetben adódó
lehetőségeket kihasználva, énekléssel, verssel, mondókával, utánzó mozgással, számolással
erősítjük meg a tapasztalatokat, amit szereztünk. Csoportunkba számos mesekönyv, vers,
mondókás könyvek, képességfejlesztő szakmai könyvek, értékes szemléltető eszközök,
fejlesztőjátékok állnak rendelkezésünkre, hogy a képességeket differenciáltan fejleszthessük.
A gyermekek foglalkoztatása főbb tevékenységformák alapján történik. Egy napra egyféle
tevékenységet tervezünk a nevelési területeket átfogva, és lehetőséget teremtünk az ebben
való elmélyülésre. Javaslatunk nem jelent merev korlátokat. Napi kínálatunkba a gyermekek
igényük és belső „állapotuk” szerint bármikor és bármennyi időre bekapcsolódhatnak.
Alapvető szempontok: az elfogadás és kivárás, valamint az egyéni sajátosságok és
különbségek tiszteletben tartása. Nagy hangsúlyt fektetünk a játékra és a mesére. A játék a
gyermekek legtermészetesebb tevékenysége, és a legfontosabb fejlesztő eszköze. A mese
pedig éppúgy, mint a játék, örömforrás. Mindkettőből hiányzik a közvetlen oktató szándék.
Mindkettő magától értetődő társas élmény.
Kiemelten kezeljük az egészséges életmódot! Naponta fogyasztunk gyümölcsöt, sokat
tartózkodunk a szabadban, lehetőséget biztosítunk a gyermekek természetes mozgásainak
gyakorlására. Meglátogatjuk a közeli játszótereket, ligetet, eljutunk a várba, piacra,
vasútállomásra. Kirándulást szervezünk, ahol szívesen fogadjuk a szülők részvételét,
segítségét. Évente állatkert és bábszínház bérletet vásárolunk.
A szülőkkel a kölcsönös bizalom kialakítására törekszünk. Lehetőséget adunk arra, hogy
beleláthassanak mindennapjainkba, részt vehessenek a kirándulásokon, ünnepeken.
A csoportnak külön Facebook zárt csoportja van, ahol tájékozódhatnak programjainkról, megtekinthetik a főbb eseményekről készült fényképeket.
Boldogságóra program:
2019 őszén kezdtük a gyermekekkel a boldogságórákat. Nagyon sok pozitív tapasztalatunk
van a hatékonyságáról. A visszajelzések alapján a szülők is örömmel fogadták a program
bevezetését. A gyerekek várják és szívesen kapcsolódnak be a felkínált tevékenységekbe. A
mindennapokban sokat alakultak társas kapcsolataik, érzelmi intelligenciájuk.
Türelmesebbek, figyelmesebbek egymással, örülnek egymásnak, észreveszik és
rácsodálkoznak apró örömökre. „ A mai napon, a mai napon a boldogságra rátalálok,
rátalálok, ahol vagyok, hopsz, elkapom, megfogom!”
Mi is a Boldogságóra program: „Célunk olyan optimista, magabiztos és kitartó óvodások és
iskolások nevelése, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat,
észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel
rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.” Jobb Veled a Világ Boldogságóra program
fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke.
A csoportban dolgozó óvodapedagógusok nevelői hitvallása a következő:
„Te meg én barátok vagyunk. Barátságunk fontos nekem, és azt akarom, hogy Neked is fontos
legyen.
Mindketten különálló, egyedi emberek vagyunk, igényeink is mások. Jogod van hozzá, hogy
kielégítsd igényeidet, nekem pedig jogom van hozzá, hogy kielégítsem a magam igényeit.
Tiszteletben tartom jogaidat, és azt akarom, hogy Te is tiszteld az enyéimet. Nem akarok
vesztes lenni, miközben Te győzöl, és nem alkarok győzni a Te veszteséged árán. Azt
akarom, hogy olyan megoldást találjunk, mely mindkettőnknek elfogadható, és amellyel
mindketten nyerhetünk. Ha követjük e hitvallást, jobban fogjuk magunkat és egymást
szeretni, barátságunk pedig erősödni fog.”
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyermeket a Pinokkió csoportban!

Óvónők és dajka

Mátrai Katalin

óvodapedagógus

Lohner Mercédesz

óvodapedagógus

Szász Zsóka

dajka