Honlap testreszabása




készítette a honlap.hu

Micimackó csoport

Mottónk:
"Ők ma gyerekek..
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet,
hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.
Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,
előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz."

Kedves Szülők!
Engedjék meg, hogy rövid bemutatkozásunkkal, s az általunk fontosnak tartott dolgok kiemelésével megkönnyítsük az Önök választását gyermekük óvodánkba lépésekor.

Csoportunk, mely a MICIMACKÓ nevet viseli vegyes (3-7 éves) életkorú gyermekekből áll. A csoportot ketten, - Farkas Károlyné, Babi és Husztiné Kiss Andrea - heti váltásban, kiscsoportos koruk óta, felmenő rendszerben vezetjük.
Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek a derűs, oldott légkörben jól érezzék magukat; szeressenek óvodába járni; ahol változatos tevékenységekkel felkeltjük és kielégítjük kíváncsiságukat; támogatjuk érésüket; egyéni, differenciált bánásmódot alkalmazva fejlesztjük képességeiket, személyiségüket és a közösséget.

Néhány szó magunkról:
Farkas Károlyné, Babi
1979 óta dolgozom óvónőként. 2000-ben szereztem meg szakdiplomámat, majd pedagógus szakvizsgámat, így már fejlesztő óvodapedagógusként segíthetem az egyes területeken lemaradó, vagy éppen kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek nevelését.

Husztiné Kiss Andrea
1988 óta dolgozom óvónőként. 1999-ben nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus szakdiplomát, majd pedagógus szakvizsgát szereztem. Úgy érzem, hogy ezt a végzettségemet a gyermekek óvodába lépésétől kezdve eredményesen tudom használni a nyelv- és beszédfejlesztés számos területén.
Szabó Mária csoportunk dajkája.

Mit tartunk fontosnak?
- A gyermek jól érezze magát a csoportunkban, személyisége sokoldalúan fejlődjön, képességei kibontakozhassanak.
- Az óvodáskor legfontosabb tevékenyégének a játékot tartjuk, melynek zavartalanságát rugalmas napirendünkkel igyekszünk megvalósítani. A játékba integrált tanulás során a komplexitást figyelembe véve fejlesztjük a gyermekeket.
- A szülőkkel való közös együttműködést, őszinte kapcsolattartást, a gyermekekkel kapcsolatos problémák közös megoldását.
- Az egyéni bánásmódot, a képességek, illetve a fejlettség szerinti differenciálást.
-A gyermeki élet ünnepeinek, a Jeles napoknak a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó megünneplését. (születésnap, Mikulás, karácsony, farsang, Húsvét, Anyák napja, Apák napja, Föld, Víz, Fák, Madarak világnapja, nemzeti ünnepünk, játékos évzáró)
- Óvodáskor végére az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás megfelelő fejlettségi szintjének elérését.
- Az óvodáskor megismerésére jellemző mozgásos, minden észlelési területre kiterjedő tapasztalatszerzést. Ennek érdekében alkalmazzuk a Komplex prevenciós óvodai program elemeit.
- A mozgásfejlesztés jelenti a különböző megismerő képességek és az idegrendszer megfelelő fejlődésének alapját. Ennek érdekében úgy szervezzük napjainkat, hogy az óvodai mozgás mellett a népi gyermekjátékok játszása, ill. a néptánc is elősegítse a gyermekek mozgás-és személyiségfejlődését.

Miben tudunk többet nyújtani?
- A szakdiplománk által nyújtott ismeretek maximális kihasználásában.
- Rendszeresen látogatjuk a bábszínházi előadásokat.
- Múzeumba, könyvtárba és kiállításokra is el szoktunk látogatni.
-A szülők érdeklődése szerint kézműves munkadélutánokat szervezünk, ahol a szülők kreatívan   tevékenykedhetnek együtt gyermekeikkel.
- Évente több alkalommal szervezünk kirándulást, ahol a szülők is részt vehetnek. Célunk, hogy megismertessük és megszerettessük a gyermekekkel környezetünk és a természet szépségeit, s arra neveljük őket, hogy óvják, védjék ezek értékeit.
- A gyermeki kíváncsiságra építve, s lehetőségeinket kihasználva különböző látogatásokat szervezünk: pl. állatkert, piac, vasútállomás, Petőfi-szobor, Művészetek Háza, Balatoni sétahajózás, vitorlázás…


Köszönjük, hogy figyelmükkel megtiszteltek bennünket!
Szeretettel várjuk gyermekeiket csoportunkba!

Óvónők és dajka

Husztiné Kiss Andrea

óvodapedagógus

Kishegyi Noémi

óvodapedagógus

Szabó Mária

dadus