Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Micimackó csoport

Mottónk:

„A nevelés alapja a példamutatás”

                                               (Berkesi András)

 

Kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy rövid bemutatkozásunkkal, s az általunk fontosnak tartott dolgok kiemelésével megkönnyítsük az Önök választását gyermekük óvodánkba lépésekor.

Husztiné Kiss Andreának hívnak, 1988 óta dolgozom ebben az óvodában, amely az első munkahelyem. Az óvodapedagógusi diplomám mellett nyelv- és beszédfejlesztő szakdiplomával és pedagógus szakvizsgával is rendelkezem. Ezt a végzettségemet az óvodai élet minden napján tudom hasznosítani a tanulási nehézség veszélyeztetettség megelőzésében és a gyermekek képességfejlesztésében. Dolgoztam tanfelügyeleti- és pedagógusminősitési szakértőként is. Az évek alatt több jelenlegi pedagógus gyakorlatát vezettem, illetve mentoráltam őket pályájuk kezdetén. A Veszprém Megyei Kormányhivatal – Népegészségügyi Főosztály mentálhigiénés szakembereivel való együttműködés koordinátora vagyok az óvodánkban.

Kishegyi Noéminek hívnak. Három kisgyermek édesanyja vagyok. 2021 óta dolgozom ebben az óvodában, jelenlegi párommal. Célomat, hogy óvodapedagógus legyek kis kitérők után értem el. Rendelkezem logisztikai-, nemzetközi szállítmányozási ügyintézői, munkavédelmi-, tűzvédelmi előadói végzettséggel, illetve 5 évig tanultam a helyi egyetemen Romanisztika- francia szakon. Úgy érzem, hogy most találtam meg a számomra kijelölt utat. Jelenleg Állatvédő óvodánk koordinátora vagyok, én felelek a havonkénti kihívások teljesítéséért.  Ebben az évben Így tedd rá mesterfokozatott szereztem az ünnepek, néphagyományok témakörében. EpiPen oktatáson vettem részt az egyre növekvő számú allergiás gyermek ellátásának érdekében.

Csoportunk, mely a MICIMACKÓ nevet viseli vegyes (3-7 éves) életkorú gyermekekből áll. Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek a derűs, oldott légkörben jól érezzék magukat; szeressenek óvodába járni; ahol változatos tevékenységekkel felkeltjük és kielégítjük kíváncsiságukat; támogatjuk érésüket; egyéni, differenciált bánásmódot alkalmazva fejlesztjük képességeiket, személyiségüket és a közösséget.

Munkánkat Szabó Mária dajka néni segíti.

Mit tartunk fontosnak?

- Az érzelmi intelligencia és a társas kapcsolatok fejlesztése érdekében a Boldogság óra témaköreit dolgozzuk fel, meseterápiával, relaxációval, gyermek jóga gyakorlataival, drámapedagógiai játékokkal, kooperatív mozgásos játékokkal. 

- Csoportunkat multikulturális csoportnak is szokták hívni az óvodában, hiszen már volt egyiptomi, ukrán, mongol és jelenleg egy indiai kisgyermekünk is. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek elfogadják egymás személyiségét és kultúráját. A hazájukba visszatért külföldi állampolgárságú gyermekeinkkel továbbra is tartjuk a kapcsolatot.

- A gyermek jól érezze magát a csoportunkban, személyisége sokoldalúan fejlődjön, képességei kibontakozhassanak.

- Az óvodáskor legfontosabb tevékenyégének a játékot tartjuk, melynek zavartalanságát rugalmas napirendünkkel igyekszünk megvalósítani. A játékba integrált tanulás során a komplexitást figyelembe véve fejlesztjük a gyermekeket az általunk készített és letöltött fejlesztő játékokkal.  Szívesen alkalmazzuk napindító tevékenységként a kézműveskedést.

- Munkák során használjuk az okostáblát, bee-botot, laptopot, okostelefont, cd lejátszót a gyermekek érdeklődésének felkeltésére és fenntartására. Ezeket az eszközöket céljainknak megfelelő szükséges mennyiségben használjuk, de nem visszük túlzásba.

- A szülőkkel való közös együttműködést, őszinte kapcsolattartást, a gyermekekkel kapcsolatos problémák közös megoldását.

- Az egyéni bánásmódot, a képességek, illetve a fejlettség szerinti differenciálást.

-A gyermeki élet ünnepeinek, a Jeles napoknak a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó megünneplését. (születésnap, Mikulás, karácsony, farsang, Húsvét, Anyák napja, Apák napja, Föld, Víz, Fák, Madarak világnapja, Nemzeti ünnepünk, játékos évzáró)

- Óvodáskor végére a kognitív képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) megfelelő fejlettségi szintjének elérését.

- Az óvodáskor megismerésére jellemző mozgásos, minden észlelési területre kiterjedő tapasztalatszerzést. Ennek érdekében alkalmazzuk a Komplex prevenciós óvodai program elemeit.

- A mozgásfejlesztés jelenti a különböző megismerő képességek és az idegrendszer megfelelő fejlődésének alapját. Ennek érdekében úgy szervezzük napjainkat, hogy az óvodai mozgás mellett a népi gyermekjátékok játszása, ill. a néptánc is elősegítse a gyermekek mozgás-és személyiségfejlődését. Az időjárás függvényében a lehető legtöbb időt töltjük a szabadban.

Egyéb programjaink:

- Rendszeresen látogatjuk a bábszínházi előadásokat.

-A szülők érdeklődése szerint kézműves munkadélutánokat, szervezünk, ahol a szülők kreatívan tevékenykedhetnek együtt gyermekeikkel.

- Évente több alkalommal szervezünk kirándulást, ahol a szülők is részt vehetnek. Célunk, hogy megismertessük és megszerettessük a gyermekekkel környezetünk és a természet szépségeit, s arra neveljük őket, hogy óvják, védjék ezek értékeit.

- A gyermeki kíváncsiságra építve, s lehetőségeinket kihasználva különböző látogatásokat szervezünk (pl. Könyvtár, mentőállomás, tűzoltóság, zöldséges, kertészet, állatkert, …stb.).

-Kapcsolat ápolunk a Hrisztov Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola jelenlegi 2/A osztályával.

-Az óvodánkban elsőként találtuk ki, hogy a hivatásukat szívesen bemutató szülők rövid, interaktív előadás keretében ismertetik meg a gyermekekkel a foglalkozásukat. Állatorvos, katona és gyógyszerész anyuka is volt már vendégünk.

-A multikulturális nevelés jegyében szerveztünk már az egyiptomi ill. a mongol kisfíúk országának, kultúrájának megismerését segítő nemzetközi napot.

Köszönjük, hogy figyelmükkel megtiszteltek bennünket!

Szeretettel várjuk gyermekeiket csoportunkba!

 

Óvónők és dajka

Husztiné Kiss Andrea

óvodapedagógus

Kishegyi Noémi

óvodapedagógus

Szabó Mária

dadus