Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Panda csoport


"Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi."
Szabó Magda


Tisztelt Szülők!
Nagy örömünkre szolgál, amennyiben érdeklődnek a német nemzetiségi Panda csoportban folyó nevelés iránt. Vadonatúj óvodánkban csoportszobánk még tágasabb, világosabb, jól felszerelt, otthonos, az adott évszaknak illetve közeledő ünnepnek megfelelő dekorációval. Előnyben részesítjük a természetes anyagú játékokat és bútorokat.
A csoportba járó gyermekek egy részének családjában aktív a német nyelv használata, többen az ősök nemzetiségét, illetve nyelvét szeretnék továbbörökíteni a kisgyermekek által, de van, akit a német nyelv megismerése vonz. A csoportba kerülésnek nem feltétele a szülő illetve a gyermek német nyelvi ismerete, így minden kisgyermeket szívesen fogadunk, életkortól függetlenül. Óvodánk nevelési programjának szellemében alakítottuk csoportunk életrendjét. Az anyanyelv és az idegen nyelv fejlesztését egyaránt szem előtt tartjuk, így természetesen az óvodai élet valamennyi tevékenységi formájában érvényesül mindkét nyelv. A gyermekek életkorának megfelelő módszerekkel igyekszünk felkelteni figyelmüket, fenntartani érdeklődésüket azzal a céllal, hogy közelebb kerüljenek az idegen nyelvhez, s később azt az iskolában könnyebben megtanulhassák. Beszéd és szemléltetés összekapcsolásával kommunikálunk német nyelven is. Nem csupán német nyelvű dalok, versek megtanítása a célunk, hanem az is, hogy a kicsik számára természetes legyen ez a nyelvi közeg. A mindennapok eseményeihez kapcsolva, a szituációkhoz kötve beszélünk, s egy idő után a gyerekek is németül reagálnak, bátran megnyilvánulnak, kommunikálnak önállóan is. Ezen kívül fontosnak tartjuk a német nemzetiség kulturális örökségének, hagyományainak átadását, melyhez kapcsolódóan sajátos ünnepeink vannak (terményhálaadás, Márton-nap). Sajátos német nemzetiségi ünnepeinket megelőző délutánon és ádvent idején kézműves családi játszóházba várjuk az érdeklődő szülőket, nagyszülőket, testvéreket, hogy együtt készülhessünk az adott ünnepre. Ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a három nemzetiségi csoport megismerkedhessen egymással. Rendszeresen járunk bábszínházba, a szülőkkel való megegyezés szerint színházba és számos – életkornak megfelelő – rendezvényre. A speciális feladatokhoz számos hangszer, bábok, könyvek, CD lejátszó, szemléltető eszköz áll rendelkezésünkre, melynek beszerzéséhez sok támogatást kapunk a Német Nemzetiségi Önkormányzattól. Aktív kapcsolatot tartunk a Hriszto Botev Általános Iskola német nyelvet tanuló osztályaival. Sok időt töltünk a szabadban és figyelünk az egészséges életmód kialakítására. Igény szerint csoportunkból szervezett úszásoktatásra is járhatnak a gyermekek hetente egyszer.
Kérjük, keressék fel csoportunkat a leendő óvodásokkal személyesen is! Esetleges kérdéseikkel bármikor fordulhatnak hozzánk, akár telefonon is. (óvodánk telefonszáma: 425-418)
Reméljük sikerült felkeltenünk érdeklődésüket!

Óvónők és dajka

Németh Éva

német nemzetiségi óvodapedagógus

Veisz Adrienn

német nemzetiségi óvodapedagógus

Csehi Andrea

dadus